Sier opp avtalen med covid-19-helikopteret

SUPER PUMA: Helikopteret var i drift for helseforetakene fra 1. april til i midten av september. Foto: Eskil Mehren

SUPER PUMA: Helikopteret var i drift for helseforetakene fra 1. april til i midten av september. Foto: Eskil Mehren

DEL

(Nordlys): – Det er ikke lenger behov for et ekstra helikopter øremerket transport av pasienter med covid-19. Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars og luftambulansetjenesten har selv fått bedre kapasitet til å transportere koronapasienter, melder helseforetaket Luftambulansetjenesten HF.

Det var i mars at helseforetaket inngikk kontrakt med Lufttransport om innleie av Super Pumaen, som frem til da hadde gått i islandsk kystvakttjeneste.

– I mars var smittespredningen uoversiktlig, relativt høy og luftambulansetjenesten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet for trygg transport av smittefarlige pasienter. For å beskytte mannskap og behandlere var det behov for å legge de sykeste pasientene i plasskrevende transportkuvøser under transport, skriver LAT HF onsdag.

De skriver videre at de nå har laget nye prosedyrer og tiltak for å fly koronapasienter i luftambulansetjenestens egne fly og helikoptre.

Alle redningshelikoptre har fått transportkuvøser, og kan dermed løse slike oppdrag over hele landet.

– I tillegg har Luftambulansetjenesten HF leid inn et Dash-8 fly fra Widerøe som kan fly pasient i transportkuvøse, ledsaget av smittevernteamene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Flyet står på 24 timers beredskap i Bodø, skriver LAT HF.

Fra 1. april til dags dato har det innleide Super Puma-helikoptret vært benyttet til fem koronaoppdrag og et annet smitteoppdrag med transportkuvøse. Det har i tillegg vært i drift når Norsk Luftambulanse har hatt sine maskiner ute av drift.

– Vi takker Lufttransport og deres mannskap som har løst dette oppdraget på en god måte. Vi må også berømme smittevernteamet ved Universitetssykehuset Nord-Norge som på svært kort tid opprettet beredskap for covid-19-transporter i kuvøse, skriver Øyvind Juell i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken