(Finnmarken) Høyre-lederen har tro på at partiet nå skal kunne erobre sistemandatet.
Har trekt seg
– Mitt mål er å få en oppslutning på rundt 15 prosent. Klarer vi det, da er vi på Stortinget.
– Hvem skal dere i så fall sende på Stortinget?
– Først i februar måned har vi det endelige nominasjonsmøtet. Så fram til da skal vi har en skikkelig prosess.
– Går det i retning Raymond Robertsen, eller hva med deg selv?
– Jeg har gitt nominasjonskomiteen beskjed om at jeg ikke er kandidat. Har nok med det jeg holder på med. Men jeg vil ikke spekulere i hvem som plasseres øverst, sier Westlund.
Frykter mer skatt
For å holde «trøkket» skal Finnmark Høyre profilere noen sentrale saker.
– Jeg antar at forliket mellom Ap og sentrumspartiene vil føre til høyere skatter, det er noe vi vil kjempe imot. Videre vil vi i Finnmark fortsatt arbeide for forsterkede virkemiddeltiltak. Vi sier også et klart nei til fylkeskommunens eksistens og Samerettsutvalgets innstilling. Så vi har meget gode saker, saker som vi kommer til å kjøre fram i valgkampen, sier en kampvillig Birger Westlund.