Setter inn tiltak ved flyplassen etter funn av giftig stoff

Det er funnet kobber og sink i avløpsvannet til Kirkenes lufthavn. Spesielt de høye verdiene av det giftige stoffet PFAS bekymret miljøavdelingen i Avinor.