Viser til artikkel side 13 i Finnmark Dagblad 10. juni om møte mellom fiskeridirektøren og turistfiskebedrifter.

På samme måte som det er interessekonflikt mellom de forskjellige fartøygruppene, er det interessekonflikt mellom fiskere og turistfiskere: Vi deler på samme totalkvote. Dette er et faktum som må ligge til grunn for enhver seriøs debatt. Å påstå noe annet er ren tåkelegging. Som i alt annet i samfunnet, er det grunnleggende å analysere interesser og maktforhold for å forstå aktørenes oppførsel.

Hans Hatle, daglig leder i Barents Safari, pynter på turistene som «kjøpekrafta som igjen spiser fisken hos oss». Ja, og de fisker den også. All fisk de fisker opp, er fisk fiskere ikke fisker opp.

Han pynter så på turistfiskenæringen som en næring som kan gi «ungene til fiskerne» sommerjobb. Ungene til fiskerne kan fiske for seg selv eller med sin far eller mor. De har ikke behov for hjelp fra andre, meg bekjent.

Når jeg først er i gang, skulle jeg gjerne sett at journalisten spurte fiskeridirektør Frank Bakke Jensen spesifikt om hva han tenker Fiskeridirektoratet kan komme turistfiskenæringen i møte med.