– Ser i ettertid at vi kunne gjort ytterligere undersøkelser før pågripelsen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Da Christian Mauno Sletten ble hentet av politiet hjemme i leiligheta hvor han bodde i samme hus som foreldrene, var det under mistanke om grov vold.

24-åringen var i følge foreldrene rusfri på fjerde året, men slet fortsatt psykisk med ettervirkningene. Sletten hadde aldri tidligere vært involvert i voldshendelser. Det hadde han heller ikke denne gangen, skulle det vise seg.

Skjellig grunn

– Ut fra informasjon politiet hadde på det daværende tidspunkt, var det skjellig grunn til å mistenke Sletten for grov vold.

– Hva var bakgrunn for mistanken?

– Tidligere på dagen ble en person utsatt for grov vold. Både fornærmede og vitner ga oss informasjon som gjorde at vi hadde skjellig grunn til å mistenke Sletten for denne voldshendelsen.

– Når du sier vitner, var dette vitner til selve voldshendelsen?

– Nei, disse var ikke vitner til selve voldshendelsen. Men politiet gjorde flere undersøkelser som altså førte til skjellig grunn til å mistenke og pågripe Sletten.

Kan ikke svare

– Hva besto disse undersøkelsene av?

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke svare på det.

– Hvorfor valgte politiet å hente Sletten om natta, mens han lå og sov, og heller ikke vente til dagen etter?

– Dette var snakk om en grov voldshandling. I slike tilfeller er det vanlig praksis at politiet så raskt som mulig gjør det som er nødvendig for å sikre spor og bevis hos mistenkte, for eksempel ved å beslaglegge telefon, klær og andre ting.

– Om politiet ikke finner spor hos mistenkte, kan man da vurdere å avbryte arrestasjonen?

– Det gjøres hele tiden vurderinger. Også når man er ute. Men i de aller fleste tilfeller blir mistenkte likevel tatt med inn. Det er også vanlig at vi anholder personen til vi har kontroll over situasjonen.

Ulik oppfatning

Etter at Sletten av undersøkt fysisk, ble han satt på glattcelle over natta.

– Hvorfor ble det ikke tilkalt lege eller annet helsepersonell for å vurdere 24-åringens helsetilstand, når han så tydelig var svært opprørt over å bli satt i arrest?

– Politiet vurderer fortløpende om det er nødvendig å tilkalle lege eller helsepersonell til personer som settes i arrest. I dette tilfellet har politiet ulik oppfatning i forhold til de påstandene som er framkommet om Slettens psykiske tilstand denne natta.

– Ba Sletten om å få ringe mor si?

– Han prøvde å ringe mor si om natta, uten å lykkes.

Ikke loggført

– Vet du hvorfor han ikke fikk ringe mor si da han spurte vakta om det, klokka 08:00 på morgenen?

– Jeg finner ikke noe loggført om dette. Men det betyr ikke at det ikke kan være skrevet ned andre steder.

– Hva sier loggen om Slettens mentale tilstand i løpet av natta i glattcella?

– Etter beskrivelsen i loggen, sov Sletten de gangene vakta hadde tilsyn og sjekket. Om han hadde vært våken og opprørt, er det politiets prosedyre at vi tilkaller lege. Vi har gode og tydelige rutiner på dette. Rutiner som over tid har blitt skjerpet betraktelig i forhold til tidligere. Som jeg leser loggen, er det ikke noe som tilsier at han burde hatt legetilsyn.

– Når og hvordan ble det klart at Christian Mauno Sletten ikke hadde noe å gjøre med den grove voldshendelsen han var mistenkt for?

Bevis for skyld

– Under etterforskningen utover dagen tirsdag, fant politiet bevis for at det var andre personer som hadde gjort dette, og at Sletten var uskyldig.

Etter først å ha blitt avhørt, ble Christian Mauno Sletten sluppet fri til å forlate politistasjonen tirsdag 11. september klokka 14:46. 

To dager senere, torsdag 13. september tok 24-åringen sitt eget liv.

– Har politiet vurdert om Sletten i møte med politiet den 11. september ble påført unødig store psykiske belastninger?

Burde undersøkt

I ettertid kan vi se at vi kanskje burde gjort ytterligere undersøkelser, før vi pågrep han. Men der og da var det utifra de opplysningene vi hadde, det eneste riktige å gjøre.

– Har Slettens tidligere rusmisbruk noe å si for at politiet hentet han denne natta?

– Nei, det har ingen ting å si. Vi hadde hentet vedkommende uansett hvem han eller hun hadde vært.

– Forstår du Slettens foreldre som mener at politiet har all skyld i sønnens selvmord?

– Jeg har ingen problem med å forstå foreldrene. Som far selv er det lett å forstå deres reaksjoner i ettertid.

– Vil politiet følge opp denne saken, og i så fall hvordan?

– Vi har allerede gjort interne evalueringer av hva som skjedde. Vi mener at vi hadde skjellig grunn til mistanke og derfor til å anholde Sletten denne natta. Videre var det etter politiets oppfatning ingen grunn til å tilkalle helsehjelp. Om foreldrene mener politiet har opptrådt feil, så kan de anmelde saken til Spesialenheten for politisaker, om de ønsker det, sier politiinspektør Morten Daae.

Kommentarer til denne saken