Debattsiden i Finnmarken, datert mandag 13. mai d.å.

Kommentator Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys, Tromsø, er forferdet over at «sprekken i den norske samfunnsmuren blir dypere».

Som en middelmådig avisleser, har jeg som tidligere høyrevelger sett sentraliseringstendensene fra da regjeringen H/Frp oppsto. Til den regjeringen ble min stemme ikke gitt.

Posten som allerede da hadde registrert lavere salg av frimerker og andre tjenester, var en opplagt kandidat til å bli satt under Samferdsels- og Finansdepartementenes kutte-kniv (er).

Jeg har sett i mediene at kommentatoren meget friskt, og kjekt, har refset Finnmarkingene som stemmegivere (velgere), samt hovedtyngden av politikerne i Finnmark fylkesting, for sin motstand mot hva da – jo, nettopp sentralisering som den sittende regjering kjører på for fulle mugger. Disse «nautene» i Finnmark hadde ikke peiling på sitt eget beste, mente politisk redaktør i avisa Nordlys. Han har da viktigere saker å konsentrere seg om.

Men så blir den politiske redaktørens arbeidsgiver snart innhentet av de åpenbare sentraliseringstendensene som har vært tydelige i minst seks år, pluss at de ble varslet om i den forutgående valgkamp.

Nå gjelder det mindre pengestøtte til kommentatorens egen arbeidsgiver, og muligens en pengelens tilværelse som arbeidsløs politisk værhane.

Hvor god har denne værhanen vært til å snuse inn, tolke, og servere avisas lesere, den politisk bebudede og gjennomførte politikk?

Det er betimelig å spørre om redaktøren aner hvem avisas lesere er utenfor «andedammen» Tromsø.