Senterpartiets Ole Brum politikk

SVEKKES: Et tredje sykehus i Finnmark vil svekke det faglige nivået og gi Finnmarks befolkning et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Det fortjener vi ikke, skriver Tom Mortensen. Foto: Bjørn Hildonen

SVEKKES: Et tredje sykehus i Finnmark vil svekke det faglige nivået og gi Finnmarks befolkning et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Det fortjener vi ikke, skriver Tom Mortensen. Foto: Bjørn Hildonen

Av

Et tredje sykehus i Finnmark vil svekke det faglige nivået og gi Finnmarks befolkning et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Det fortjener vi ikke!

DEL

MeningerFørstekandidat Lodve A Svare, Hammerfest Senterparti, har gått til kraftig angrep på meg i Hammerfestingen om sykehuspolitikken, hvor jeg utelot at Senterpartiet støttet sykehusstrukturen med sykehus i Hammerfest. Det beklager jeg, siden omtalen om sykehusstruktur ikke befant seg under programmet om helse slik som forslaget om fødeavdeling og akuttavdeling i Alta, men ble omtalt sammen med programmet om rus og psykiatri. Kanskje kan Senterpartiet selv ta noe av skylden for dette på grunn av sitt lite ryddige valgprogram.

Det som er korrekt er at Senterpartiet både ønsker å bygge ut sykehuset i Hammerfest og samtidig opprette akuttavdeling og fødeavdeling i Alta. En fødeavdeling og akuttavdeling kan ikke eksistere uten et sykehus rundt seg. Det finnes ikke i Alta. Egentlig burde det ikke vært mer enn ett sykehus i Finnmark, men på grunn av lange avstander er det aksept for sykehus både i Kirkenes og i Hammerfest, noe helseminister Bent Høie (H) gjentatte ganger har vært tydelig om.

Et tredje sykehus i Finnmark vil svekke det faglige nivået og gi Finnmarks befolkning et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Det fortjener vi ikke! Hvilken faglig ekspertise besitter Senterpartiet som går på tvers av den medisinskfaglige oppfatning i Norge? Når det gjelder utredning av sykehusstruktur, har Alta kommune allerede fått utredet dette av Oslo Economics. Deres rapport har allerede vært veid og funnet for lett, men på ett punkt hadde de rett. Heller ikke de anbefalte akutt- og fødeavdeling i Alta uten å legge ned i Hammerfest.

Politikk dreier seg om å prioritere, Vi kan ikke både ha det best mulige medisinske tilbud og samtidig ha en sterk desentralisert struktur. Bare Ole Brumm sier ja takk til begge deler.

Jeg fikk i dag tilsendt Senterpartiets program for Troms og Finnmark. Dette er en redigert utgave i forhold til valgprogrammet. Det snakkes ikke om fødeavdeling og akuttavdeling i Alta, men om føde- og akuttilbud. Ja, fødetilbud har de jo allerede i form av fødestue og akuttilbud er et uklart begrep i forhold til akuttavdeling som er en avdeling som er operativ 24 timer i døgnet, bemannet med en rekke høyt spesialiserte stillinger i form av kirurger, anestetileger, operasjonssykepleiere og andre. Også omtalen av nytt sykehus i Hammerfest er endret i forhold til vedtatt valgprogram. Jeg føler at Senterpartiet er ute og ror, noe som ikke burde gi særlig tillit, verken i Hammerfest eller i Alta.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags