Sensitiv pasientinformasjon havnet på feil sted: – Alvorlig

I Tana kommune melder helsesjefen om at viktige dokumenter med opplysninger om en pasient ble sendt til et sykehjem i kommunen. Problemet var bare at pasienten ikke hører hjemme i Tana, og Kirkenes sykehus hadde feilsendt dokumentene.