(Nordlys)

En mann i 30-årene fra Midt-Troms har fått 5.000 kroner i bot etter en kjøretur i januar som politiet mener var brøt Vegtrafikklovens bestemmelser om ikke å ferdes farefullt og til hinder for annen trafikk.

Mannen kjørte personbil fra Gibostad til Silsand på Senja, og over en lengre strekning kjørte han midt på veien.

Ifølge forelegget holdt han varierende hastighet, og tidvis kjørte han uforholdsmessig sakte.

Han skal flere ganger nesten ha kommet over i motsatt kjørefelt, også foran svinger. Motgående trafikk blinket med lysene og måtte kjøre helt ut til siden for å kunne passere.