Selvbestemmelse er ikke en motsetning til realpolitikk

Eirik Larsen

Eirik Larsen Foto:

Av

I leserinnlegg i forrige uke fortsetter Lars Filip Paulsen, som selverklært «realpolitiker», å snakke ned urfolks rett til selvbestemmelse.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Paulsen sier blant annet at folkeretten må fravikes i ulike sammenheng for å oppnå ønsket utvikling. Jeg skal ikke tolke utsagnet i verste mening, og legger til grunn at Høyre ikke mener det samme som Nordkalottfolket som ønsker å kaste det grunnleggende folkerettslige prinsippet om fritt og informert forhåndssamtykke på bålet.

Både selvbestemmelsesretten og retten til fritt og informert forhåndssamtykke er sentrale deler i FNs erklæring om urfolks rettigheter. Det er grunn til å understreke at erklæringen kun utgjør en minstestandard i folkeretten, jf. erklæringens artikkel 43. Derfor var det så leit da Paulsen fra Sametingets talerstol snakket om selvbestemmelsesretten som et svevende prinsipp nærmest uten innhold.

LES OGSÅ: Hvem forkaster urfolksrettigheter?

Paulsen mener at selvbestemmelsesretten må brukes som et verktøy, men samtidig snakker han om selvbestemmelsesretten som noe svevende. Men skal selvbestemmelsesretten være et verktøy, så må det ha et innhold. Høyre-regjeringen oppsummerer urfolks rett til selvbestemmelse som: «retten for urfolk til fritt å arbeide for sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. Urfolk har, når de utøver sin rett til selvbestemmelse, en rett til autonomi eller selvstyre i saker som angår deres interne og lokale anliggender», jf. Prop. 116 L (2017–2018).

Jeg anbefaler å se nærmere på det Høyre-regjeringen skriver om selvbestemmelsesretten, som en rettighet med innhold og med betydning for praktisk politikk. Paulsen har rett i at det for NSR er et mål i seg selv at samer skal kunne bestemme over sin egen fremtid. La meg tilføye at det er en verdi i seg selv. Den rasjonelle begrunnelsen for selvbestemmelsesretten er at de beste løsningene oppnås når vi samer selv kan definere utfordringer, finne løsninger og gjøre prioriteringer. Hvordan samenes rett til selvbestemmelse skal ivaretas når samfunnet f.eks. skal organisere samiske helsetjenester har betydning – fordi vi samer kjenner de samiske behovene best.

LES OGSÅ: Ikke klokskap å forkaste urfolksrettigheter

Videre ser Paulsen ut til å ha misforstått både saken og ha glemt Høyres rolle da Sametinget tok stilling til ny budsjettordning i 2018. Sametinget vedtok å samle alle Sametingets bevilgninger under ett departementet i statsbudsjettet, i stedet for den kompliserte og detaljstyrte løsningen der de enkelte departementer bevilget midler til Sametinget. Jeg må nesten minne om at Høyre stemte for forslaget, og i merknad til saken sa Høyre at de hadde «store forventninger til at den nye budsjettordningen vil bety en positiv budsjettutvikling for Sametinget og samiske saker».

LES OGSÅ: Ett folk kan ikke bestemme over de to andre!

Selv om Høyre og flertallet på Sametinget sa ja til budsjettordningen, har ikke Sametinget gitt fra seg noe i kravet om egne budsjettprosedyrer. Men siden Høyre-regjeringen sier nei til det, så mener jeg at Høyre på Sametinget gjorde rett i å være med på å forbedre budsjettordningen i påvente av bedre tider. Det er god realpolitikk, og det er bra at Høyre på Sametinget snudde etter å ha sagt nei året før.

LES OGSÅ: Nordkalottfolkets drøm om vetorett

Høyre på Sametinget sa også nei til Høyre-regjeringens forslag til konsultasjonslov i 2017. Gjennom media kom det frem at bakgrunnen ikke var lovforslaget i seg selv, men at Sametinget ville bruke lovforslaget til å presse regjeringen for å få gjennomslag i en annen sak, nemlig Sametingets eget behov for budsjettprosedyrer.

Konsekvensen av å si nei til konsultasjonsloven var ikke så stor for Sametinget, som uansett hadde konsultasjonsrett etter konsultasjonsavtalen. Men for bygdelag, organisasjoner, foreldrenettverk, jakt- og fiskeorganisasjoner, reindrifta osv. innebar lovforslaget et stort fremskritt ved at de skulle få konsultere på kommunalt nivå.

LES OGSÅ: Vi trenger likeverd – ikke vetorett

At Paulsens sametingsråd den gang forsøkte å ordne Sametinget budsjettprosedyrer med å spille rulett med konsultasjonsretten til samiske lokalsamfunn, var ikke god realpolitikk. Heldigvis kom Høyre-regjeringen og vårt sametingsråd til enighet om konsultasjonsloven i 2018. Og da Sametinget behandlet saken i plenum, så snudde Paulsen og stemte for det han året før hadde sagt nei til. Det skal Paulsen ha all ære og ros for!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken