Statsadvokaten i Troms og Finnmark har den 22.07.22 henlagt helikopterulykken som skjedde 31. august 2019 i Alta.

Lørdag 31. august 2019 havarerte et helikopter av typen Airbus Helicopters AS 350 B3, i fjellområdet Skoddevarre nær Alta. Helikopteret var operert av Helitrans AS. Foruten piloten var det fem personer om bord. Alle de seks om bord omkom som følge av havariet.

Saken er for helikopterpilotens del henlagt på grunn av mistenktes død, mens saken for selskapet Helitrans AS er henlagt som intet straffbart forhold bevist, opplyser politiet.

Politiadvokat Hanne Bernhardsen i Finnmark Politidistrikt opplyser at ulykken har vært gjenstand for en svært omfattende etterforskning av politiet og en grundig undersøkelse av havarikommisjonen. Selskapet Helitrans AS har hatt status som mistenkt under etterforskningen. Det samme har den avdøde piloten.

– I henleggelsen av saken mot piloten ligger det ingen skyldkonstatering, men en erkjennelse av at de rettssikkerhetsgarantier som mistenkte normalt har, bl.a. det å kunne delta og forklare seg om hendelsesforløpet, ikke har vært mulig å ivareta. Saken er følgelig henlagt på grunn av mistenktes død, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes.

Når det gjelder Helitrans AS, har påtalemyndighetens vurdert at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar for selskapet:

– Verken etter lufttransportloven eller etter straffeloven. En kan ikke se at selskapet, eller noen som har opptrådt på vegne av selskapet, har opptrådt på en slik måte at det kan lede til straffansvar for foretaket.

Henleggelsene kan påklages innen tre uker og de etterlatte er informert om avgjørelsene, opplyser politiet i pressemeldingen.

– Vi har nylig mottatt beslutningen til politiet, og har ingen nærmere kommentar til den. Vi skal bruke tiden på å gjennomgå og drøfte avgjørelsen nærmere internt, sier advokat Espen Simonsen til iFinnmark.

Simonsen er bistandsadvokat for fire av familiene, og sier de nylig har mottatt avgjørelsen fra politiet.

– Vi har nylig fått avgjørelsen, og har ikke fått anledning til å gjennomgå den.