Seks av bussene til Boral fikk gjennomgå: – En trist og kostbar sak