Bli med på øvelsen «Joint Action» i Sør-Varanger der politi og forsvaret jobber sammen for å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i nærheten av den russiske grensa. iFinnmark er markør i felt og stabssjef for politiet i Finnmark, Tarjei Sirma-Tellefsen er med direkte fra politiets operasjonssentral.