iFinnmark sendte direkte fra pressekonferansen med resultatene for folkeavstemmingen om fylkessammenslåingen onsdag 16. mai kl. 09.00.