Se mulighetene i vår blå og grønne næringshage - se fremover!

VALGET: Vi har selvsagt ikke en eneste arbeidsplass å miste i offentlig sektor, skriver Hans-Jacob Bønå (H).

VALGET: Vi har selvsagt ikke en eneste arbeidsplass å miste i offentlig sektor, skriver Hans-Jacob Bønå (H). Foto:

Av
DEL

MeningerValgkampen nærmer seg slutten. For noen har valgkampen kanskje gitt svar på hvordan de skal stemme, for andre ikke. Uansett hvilket valg man lander på den 9. september er det viktig å se de blå og grønne mulighetene som ligger fremfor oss.

Noen partier tviholder fremdeles på at regionreformen er en avgjørende sak også lokalt i Vadsø kommune. Grunnlaget for dette kan kanskje være en bekymring for at offentlige arbeidsplasser skal gå tapt i enda større grad enn om en reform ikke hadde vært satt i kraft. Frykten for at «Tromsø-suget» etter hvert skal tømme korridorene på fylkeshuset overskygger åpenbart muligheten for at fylkeskommunale tjenester kan bli bedre og for at våre blå og grønne muligheter skal bli oppdaget, for både Finnmark, Varanger og for Vadsø sin del

Det har i alle år vært hevdet at Vadsø kommune ikke må, eller kan, fremme krav om prioriteringer innenfor samferdselsområdet.

I alle mine år som kommunepolitiker og ordfører har jeg vært med på å fremme forslag på gode prosjekter som for eksempel havn, veg og flyplass i Vadsø kommune. Felles for alle disse er at lite er blitt prioritert av Finnmark fylkeskommune, heller tvert imot. Konkrete eksempler på dette er den videre mudringa av Vadsø havn, som skulle være en fortsettelse av det arbeidet som ble gjort på begynnelsen av 2000-tallet. Det samme gjelder utvidelsen av rullebanen på Vadsø lufthavn. Utvidelsen er helt nødvendig blant annet for at Vadsø skal kunne fungere som et regionalt senter. Våre eksisterende ruter til Tromsø og Alta kan ikke i nær fremtid betjenes av elektriske fly. Vi kan kanskje fly elektrisk til Kirkenes, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, men ikke på lengre avstander enn dette. Det må også nevnes at flotte Ruija Kvenmuseum er et hederlig unntak som Finnmark fylkeskommune har prioritert og realisert.

Varanger er en region med formidable muligheter og ressurser. Vindkraft, hydrogen, fisk, reiseliv og ikke minst mineraler gir assosiasjoner til en blå og grønn næringshage av internasjonalt format.

Skal vi benytte oss av mulighetene må vi her i Varanger også gå i oss selv. Det meste handler om å være attraktiv for dem som ønsker å bo her, å arbeide her og for dem som ønsker å besøke oss. Jeg tror at vi alle ser at dette krever endringer på flere nivå, og som innbefatter innsats fra både enkeltpersoner og fra samfunnet for øvrig.

Når vi nå i disse regionreformtider opplever at partier som Troms- og Finnmark Høyre, Troms- og Finnmark KrF og endatil Troms- og Finnmark Sv uttrykker at utvidelse av rullebanen i Vadsø vil prioriteres, da mener jeg at reformen bidrar til at også det politiske blikket er i ferd med å endre seg. Plutselig er det noen utenfra som taler Vadsøs sak. Vadsø er med ett ikke bare et «gissel» for en snever samferdselspolitikk med dominerende fokus på bestemte flyplasser og kommuner. Jeg hadde nok ikke ventet at Troms- og Finnmark Arbeiderparti skulle bifalle en utvidelse av rullebanen, men det forundrer meg svært at Vadsø Arbeiderparti og Wenche Pedersen ikke har gitt innspill på dette til sitt eget fylkesparti.

Siden år 2000 har det blitt over 3 000 nye arbeidsplasser i Finnmark, men ikke her i Varanger. Her er det blitt 700 færre arbeidsplasser, samtidig som det er stadig færre av oss som blir værende her. Vi som blir igjen blir bare eldre og eldre. Jeg som ordfører vil jobbe for at alle våre blå og grønne muligheter vil bli løftet frem i alle sammenhenger, slik at våre muligheter vil avle arbeidsplasser og dermed fremme befolkningsveksten i Vadsø.

Jeg har aldri opplevd at utviklingen i Varanger har vært påpekt og prioritert av Finnmark fylkeskommune, på tross av at de i alle år har vært regional utviklings- og samferdselsmyndighet. Det har kanskje vært helt legitimt for fylkeskommunen å glemme Varanger på denne måten?

Det var mer enn gledelig å oppleve at Varanger ble beskrevet som nasjonens grønne og blå næringshage på kommunesamlingen i Tromsø i februar 2019. Opplevelsen av å bli sett var uvant. I ettertid stiller sikkert flere ordførere seg spørsmålet om hvorfor vi ikke tidligere er blitt satt på kartet på denne måten. I alle årene med Finnmark fylkeskommune ved utviklingsrattet har vi i Varanger aldri blitt sett på denne måten. Selv når fylkesrådmannen på tidlig 2000 tallet, eller senere når fylkesordføreren var fra Vadsø ble Varanger ikke løftet frem på en slik måte som vi erfarte i Tromsø i februar. Når jeg som ordfører i disse dager også opplever at næringsaktører fra Nord-Norge ser mulighetene her hos oss og ønsker å investere i Varanger, tror jeg at regionreformen kan ha en medvirkende årsak. Kanskje er det ikke bare negativt at regionreformen bringer med seg impulser fra et annet fylke og et annet miljø.

Vi har selvsagt ikke en eneste arbeidsplass å miste i offentlig sektor. Som ordfører kjemper jeg for at enhver etablert arbeidsplass forblir i Vadsø og i det blå og grønne Varanger, i tillegg til at jeg kontinuerlig kjemper for etablering av nye offentlige arbeidsplasser. Likevel, Vadsø behøver mange private arbeidsplasser som kan være med på å øke attraktiviteten og innovasjonskrafta i området. Da er vi igjen over på de enorme blå og grønne mulighetene vi har.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags