– Kommunen må avvikle ulovlig monopol og åpne opp for konkurranse, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til Dagens Næringsliv.

Nordkapp kommune foreslår å forlenge Scandics enerett til å kreve inn besøksavgift for platået, noe Hurtigruten mener strider mot EUs regler om fri konkurranse.

LES OGSÅ: Kampen om Nordkapplatået: Maner til opprop

Hurtigruten hadde i forrige uke møte med Esa i Brussel om det selskapet mener er et ulovlig monopol på Nordkapp-platået. Ifølge Bjørnflaten viste Esas representanter interesse for Hurtigrutens syn.

– Vi har i møte med Esa drøftet monopolsituasjonen opp mot konkurranselovgivningen. Vi opplevde at det var et positivt møte, og det er bakgrunnen for at vi sender klage til Esa, sier Bjørnflaten til DN.

Det er Nordkapp kommune som avgjør hvem som kan kreve inn avgift for å besøke Nordkapp-platået. Rådmannen foreslår i en ny områdeplan å videreføre dagens omstridte ordning som gir Scandic enerett i ti nye år.

Saken behandles torsdag av Nordkapp Arbeiderparti som har ni av 19 representanter i kommunestyre, og så av kommunestyret i Nordkapp 20. juni.

– I dag må folk gå gjennom en bom og betale en høy avgift for å besøke platået. Politikerne gir en privat aktør monopol på en turistattraksjon og hindrer allmennheten fri adgang til en av Norges største og viktigste turistattraksjoner. Det ville aldri kunnet skje i Geiranger eller med Prekestolen, sier Bjørnflaten til DN.

– Kommunen åpner ikke opp for konkurranse på platået. Rica og Scandic tjener enorme summer på monopolet. Vi har ikke annet valg enn å klage til Esa for brudd på EUs konkurranseregler, sier Bjørnflaten.

Administrerende direktør, Gisle Evensen i Rica Eiendom, som administrerer festeavtalen på vegne av Rica og Scandic vil ikke kommentere saken til avisen.

Også ordfører Kristina Hansen er ordknapp.

– Det konseptet som er på Nordkapp-platået med kun en aktør har vært slik i alle år. Konseptet har alltid vært slik. Om det strider mot konkurransereglene, har det i så fall gjort det lenge, sier Hansen.