Gå til sidens hovedinnhold

«Sats på hydrogen i Finnmark!»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Finnmark er en skattkiste. Her finnes det enorme naturressurser. Noen av dem utnyttes godt til glede for både Norge og verden for øvrig.  Som for eksempel fiskeriene. Andre næringer er uutnyttet, og noen er vi bare i startfasen til å kunne ta i bruk.

Hydrogenproduksjon er et eksempel på en mulighet som bare venter på å bli tatt i bruk. Men skal man gjøre det kreves det både innsats, vilje og mot. Vi må være modige i nord om vi skal lykkes.

Det haster med klimavennlig energi og i Finnmark har vi noen av de beste forutsetningene for å bidra. Hydrogen anses som en av de mest spennende energikildene når vi skal ta det grønne skiftet. Hydrogen er karbonfritt og miljøvennlig, og kan bli et effektivt bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser.

Kan Finnmark bli et foregangsfylke for produksjon og bruk av hydrogen? Kan transportnæringen prøve ut hydrogen som drivstoff? Kan det bygges drivhus med spillvarme fra hydrogenproduksjon som oppvarming? Hva med turistnæringen og bærekraftig reiseliv? Kanskje vi kan bygge spektakulære badeanlegg med elektrisitet fra lokal vindkraft og hydrogen?

Disse scenariene, og flere andre, vil vi utforske nærmere på konferansen «Hydrogen i vinden» som arrangeres i Vadsø 21. mars. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Rikard Gaarder Knutsen vil sammen med fylkesordfører Ragnhild Vassvik åpne konferansen. Vi håper flest mulig vil være med å drøfte dette nybrottsarbeidet og hvilke muligheter det vil gi Finnmark. Det er store muligheter her, fremtiden er grønn og Finnmark har muligheten til å skape ny og bærekraftig næringsutvikling.

På Raggovidda finnes Norges klart mest effektive vindkraftverk og vi kan si at Øst-Finnmark generelt er som skapt for produksjon av hydrogen fra landbaserte vindkraftverk. Fremoverlente aktører har allerede begynt arbeidet: I løpet av 2019 etablerer Varanger Kraft en fabrikk for testproduksjon av hydrogen i Berlevåg. Fabrikken skal drives av vindkraft fra Raggovidda og er teknologisk og miljømessig banebrytende. Det jobbes med muligheten for å eksportere hydrogen til Longyearbyen. Dette kan bli et utstillingsvindu for Norges hydrogensatsing. Lykkes vi med dette, så kan vi lykkes overalt.

Fabrikken i Berlevåg finansieres med 50 millioner i støtte fra EU-programmet Horizon 2020 og deltar dermed i forskningens «Champions league». Nå ønsker vi at nasjonale myndigheter også kommer på banen. Regjeringen skal utforme en helhetlig hydrogenstrategi for Norge, og dette er viktig. Nasjonale myndigheter må legge til rette for økt forbruk av hydrogen. Det trengs økonomiske incentiver som gjør at skipsfart, samferdsel og andre næringer stimuleres til å ta hydrogen i bruk. En god start vil være å bygge ut flere fyllestasjoner for hydrogen.

Hydrogenproduksjonen i Berlevåg gir regionen nye muligheter. Vi har stor tro på at vi har nasjonale myndigheter med oss på laget. Signalene om at det skal satses i Finnmark har vært klare. Ikke minst i forbindelse med sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som vi nå står midt oppe i. Her har staten en utmerket anledning til å vise at de mener alvor. Sats på hydrogen i Finnmark!

 

Kommentarer til denne saken