Gå til sidens hovedinnhold

– Sannsynligheten er stor for at en statlig overtakelse vil gi en dyrere tjeneste

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helsetilsynets rapport og kritikk av ambulanseflytjenestene i Nord-Norge viser at staten sine egne helseforetak ikke greier å levere sikker beredskap for befolkningen i nord. Statlig overtakelse av luftambulansetjenesten er ingen en garanti for suksess og sikker beredskap, noe også ekspertutvalget som har vurdert flere modeller for luftambulansen, konkluderer med.

Det handler ikke om selskapet Babcock som er ansvarlig for drift av ambulanseflyene. Tvert imot. De har nær 98 % regularitet. Det handler om at Helse nord ikke evner å få koordinert de leddene som er i sving for å få skadde/akutt syke mennesker frem til hjelp i tide, til riktig behandlingssted, med riktig transportmiddel. Hvor mange historier har vi ikke hørt om folk som ligger akutt syke, mens fastlegen krangler med AMK om hvor pasienten skal sendes?

Ekspertutvalget som har vurdert hva som er den beste organiseringen av luftambulansen, anbefaler dagens modell, med noen viktige endringer i anbudet. Dette viser at en har tatt lærdom og på alvor de erfaringene en gjorde seg ved forrige overtakelse. En overtakelse som resulterte i en rekke kritikkverdige brist i akuttberedskapen. Jeg tror vi alle husker det meget godt, og jeg er en av de mange som var oppriktig forbanna og fortvila over at store deler av befolkninga ble stående uten akutt beredskap, og mulighet til å komme seg med luftambulansen til akutt hjelp.

I en ny anbudsprosess må de ansatte sikres en videreføring av sine lønns- og arbeidsavtaler, og overtakelsen må gjennomføres base for base, slik at ikke alt skjer over natta som sist. Dette foreslår ekspertutvalget, og dette mener jeg er en klok anbefaling. Det positive med å ha luftambulansetjenesten på anbud, er muligheten til med jevne mellomrom å få nytt materiell og kvalitetsheving av tjenesten. Medisinsk ansvarlig personell sier, ifølge rapporten, at luftambulansetjenesten har blitt bedre ved hver anbudsprosess. Med statlig overtakelse mister man fordelene med å ha tjenesten på anbud, og uten anbudskonkurranse faller insentiver til innovasjon, forbedringer og effektivisering av tjenesten bort. Sannsynligheten er derfor stor for at en statlig overtakelse vil gi en dyrere tjeneste. Overtar staten, får vi en monopolsituasjon, med en aktør som ikke i utgangspunktet driver med luftfart, men med spesialisthelsetjeneste. Jeg tror det beste vil være å la de profesjonelle ta seg av det de er best på: Flyselskap for luftfart, helseforetak for helse.

Et annet moment er at hvis staten overtar, så må luftambulansen konkurrere om drift- og investeringsmidler med den øvrige spesialisthelsetjenesten, og finansiering av nytt materiell må prioriteres i konkurranse med andre formål. Det er jo bare å se til hvor mye plunder som har vært med å anskaffe nye redningshelikoptre, så vi vet jo av erfaring at det ikke er noen selvfølge at alt går lett bare staten har ansvar.

Man risikerer også å svekke akuttberedskapen med å la staten overta. Med et statlig monopol i luftambulansetjenesten vil det være færre aktører å inngå avtaler med om reservefly. Offentlig drift gir heller ingen garanti for at beredskapen ikke kan bli redusert, ved f.eks. tekniske feil som setter fly på bakken, eller arbeidskonflikter.

Jeg støtter ekspertutvalgets anbefaling om å holde fast ved dagens modell, med å forbedre anbudet med å sikre de ansatte videreføring av lønns- og arbeidsavtaler, og at overtakelsen gjennomføres base for base.

Det er pasientene og flyberedskapen som er viktig. Ikke hvem som eier flyene som frakter pasientene til akutt hjelp.

Kommentarer til denne saken