I forliket om oljeskatt ber Stortinget regjeringen legge fram et lovforslag i høst om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes.

– Det må ikke nå skje at lovnader og forhåpninger som Finnmark har i denne saken, ikke blir holdt, sa Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen i Stortinget fredag.

Sanner la ikke skjul på sine betenkeligheter.

– Jeg må være tydelig på at her er det også noen spørsmål som gjør at dette kan bli krevende. Det knytter seg både til ESA og statsstøtteregulativet, men også til selve prosjektet, sa han.

– Derfor tar vi forbehold i den saken, nettopp for ikke å skape forhåpninger og gi løfter som man ikke kan være trygge på at man kan innfri.

Krangelen om terminalen var en hard nøtt å knekke i forhandlingene, som endte med et bredt forlik mellom regjeringspartiene, Ap, Frp og Sp mandag.

I avtalen heter det at «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes» knyttet til endringene i oljeskatten.

Men regjeringspartiene og Frp tar klare forbehold. De krever at alle sider må belyses, «herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger» og vil ta stilling til forslaget på grunnlag av dette.

Veidnes er ikke bare en mulig ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan også bli det for flere andre felt i fremtiden.