Gå til sidens hovedinnhold

Sammen for utvikling i Varanger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Varanger trenger folk, vi trenger at folk kommer hit, arbeider her og blir her. Dette er utfordringer vi i Varanger har som helhet. Nå skal vi snu trenden, og vi tar sats sammen. Varangerkommunene Vadsø, Vardø, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana tar nå grep. Vårt felles initiativ «Varanger = Utvikling» skal gi oss verktøy vi trenger i regionen vår slik at det kan jobbes effektivt og kunnskapsbasert for en positiv utvikling i regionen.

For å bistå oss med å lage gode verktøy og en korrekt situasjonsanalyse, har vi hyret inn Menon Economics og prosjektleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som kjenner Varanger meget godt. Vi har bestilt en rapport som skal synliggjøre hva som kan gjøres lokalt og hva som er avhengig av nasjonal politikk. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er hovedfinansiør av prosjektet. Fylkeskommunen er observatør. I løpet av oktober og november vil resultatene bli presentert. Det er da jobben virkelig begynner.

Denne rapporten skal ikke i en skuff, men brukes aktivt til å skape resultater. Den skal heller ikke havne på noen få møterom, men bli et verktøy for innbyggere, lag, foreninger og næringslivet vårt. Det er nemlig her det viktige kommer inn: Vi trenger dere alle med på laget for å få til dette løftet.

Vi ser at vi trenger felles strategier og planer på tvers av kommunegrensene i Nord-Varanger. Vi trenger å jobbe sammen og for hverandre for et skikkelig felles løft. Vi har mange naturgitte fortrinn, som vi kan utnytte best sammen. Dette handler ikke om kommunesammenslåing, men om å styrke hverandres kompetanse og kapasitet.

Vi kan ikke lukke øynene for at vi har store utfordringer i vårt felles nærmiljø. I likhet med andre distrikter, har vi alvorlige demografiske utfordringer på både lang og kort sikt. Vi ser at fraflyttingen skyter fart og at vår befolkning stadig blir eldre. Derfor må et sentralt felles fokus være å skape arbeidsplasser. Men det er heller ikke nok. I 2021 må jobbene også være interessante og tilby spennende karrieremuligheter og utvikling for den enkelte. Skal vi få ungdommen til å velge å bli her, må vi levere på dette. I tillegg må vi tiltrekke oss familier som ikke er oppvokst her, men som aktivt velger Nord-Varanger som et sted å leve sine liv.

Menon Economics jobber med dette i sin rapport og vil levere flere forslag og punkter til videre arbeid for å få til nettopp dette. Infrastruktur, statlig virksomhet, fellesfunksjoner og personrettede virkemidler vil være sentralt her. I sitt arbeid har Menon Economics hatt møter, workshops og på andre måter fått innspill fra dem med skoene på. Både næringsliv og andre. Vi ser veldig fram til resultatet.

Kort sagt skal rapporten hjelpe oss til å bli bedre. Selve jobben må vi og alle gode krefter i Nord-Varanger gjøre selv, men redskap og forslag til oppskrift får vi nå en solid håndsrekning til i «Varanger=Utvikling».

Når rapporten legges fram om kort tid, håper vi den skaper debatt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Styringsgruppen i prosessen består av oss ordførere. Mecon Economics står for innholdet i rapporten.

Vi ordførere har i lengre tid sett mer og mer behovet for samarbeid i regionen vår. Vi vil alle utvikling og vi tror at vi utvikler best i fellesskap. Enighet om alle forslag er ikke ambisjonen, men la oss få alle forslag på bordet! Slik kan vi ta stilling til, debattere og få fram det beste for regionen.

Vi håper og tror at næringsliv, lag, foreninger og folk i Varanger vil jobbe sammen med oss for å få resultater for våre kommuner i vår vakre Nord-Varanger. Bli med!

Kommentarer til denne saken