Gå til sidens hovedinnhold

«Samlet sett er NRK mer til stede i Finnmark enn noen gang før»

Håkon Grønbech, Distriktsredaktør NRK Troms og Finnmark svarer på kritikken.

Finnmarksdebatten

Inger Elisabeth Nilsen savner et NRK Finnmark, skriver hun i et leserinnlegg, og etterlyser reportasjer fra hele fylket både i Finnmarkssendinga og Nordnytt. Videre i innlegget dreier hun oppmerksomheten over til lokaliseringen av kontorene våre, og foreslår enten å legge ned det hun referer til som vårt «oppblåste» hovedkontor i Alta eller fordele antall stillinger jevnere mellom kontorene.

Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken og ønsker å nyansere og rette opp feil i inntrykket som skapes i innlegget.

LES OGSÅ: – Det vi ser i dag – beklager å si det – er en skam og et lavmål å servere Finnmarks befolkning

Lokalisering først. NRK Troms og Finnmark har i dag kontorer med ansatte i Alta, Kirkenes, Vadsø og Hammerfest. Det er riktig at det største kontoret er i Alta, men vi har daglig tilstedeværelse alle de nevnte steder. Samtidig har vi et godt samarbeid med NRK Sápmi med finnmarkskontor i Karasjok, Kautokeino og Tana.

Og ikke minst samarbeider alle de ulike kontorene på tvers innad i storfylket Troms og Finnmark med vårt mål om å løfte lokale saker til en nasjonal dagsorden. Samlet sett er NRK mer til stede i Finnmark enn noen gang før, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at «de jakter på reportasjestoff kun fra Alta». Det er beviselig feil.

Samme uke som Nilsen kom med sine betraktninger, sendte NRK Troms og Finnmark TV- og radioreportasjer fra Havøysund, Alta, Lakselv, Hammerfest, Ingøy og Vadsø. Da har vi ikke nevnt noe av den geografiske spredningen i nyhetstilbudet på nrk.no/tromsogfinnmark.

Ved store ulykker og oppfølging av dramatiske hendelser som kvikkleireraset på Kråknes, vil vi som sist uke – like naturlig som for andre steder andre ganger – bruke tid, plass og ressurser på saker som angår Alta eller det aktuelle sted. Oppdraget vårt er ikke stedbundet.

Hvilket leder over til vårt innhold. Slik vi forstår Nilsen er den øvrige kritikken rettet mot at hun vil ha mer radioinnhold og mer TV-innhold fra flest mulig steder i Finnmark. Også for NRK er det slik at befolkningens mediekonsum er i stor endring, og taktskiftet er trolig større enn noen gang. Det er fortsatt mange som søker NRKs tilbud på radio og TV (Finnmarkssendinga har i koronaåret 2020 hatt minimal nedgang i daglig dekning og Nordnytt-seertallene er jevnt over høye i bakkant av Dagsrevyen).

Samtidig er det nett og mobil som i dag er publikums (de under 65 år) foretrukne kilde til nyheter. Mens NRK for bare et tiår siden for det aller meste brukte ressursene på radio og TV, er det til nett og mobiltelefonen flertallet i befolkningen i dag søker for å holde seg oppdatert i nyhetsbildet. Det må gjenspeiles i tilbudet vårt.

For NRK i Finnmark er det viktig å nå ut til hele landet med nyheter og reportasjer fra Finnmark. Når vi den siste måneden har rundt tre millioner lesere på våre 20 mest leste saker, mener vi det er et viktig bidrag til at Finnmark er synlig i det nasjonale nyhetsbildet, uavhengig av hvor sakene produseres fra.

Kommentarer til denne saken