Samlet for Hammerfest: – Trenger ikke være flyplassingeniør for å forstå at dagens ikke ligger bra til

– Aktiviteten i Hammerfest stopper ikke opp med Johan Castberg, vi ser for oss høy aktivitet flere tiår framover. Da vil det være avgjørende med bedre fly-regularitet enn i dag, sier Geir Seljeseth i Norsk olje og gass.