Gå til sidens hovedinnhold

Samiske kvinner mest utsatt for vold

Overgrep langt vanligere i den samiske befolkning enn den norske

Artikkelen er over 6 år gammel

Samer og særlig samiske kvinner rapporterer om flere fysiske, emosjonelle og seksuelle overgrep.

Vold og seksuelle overgrep er vanligere i den samiske befolkningen enn hos øvrige nordmenn.

Det er en konklusjon i en fersk forskningsstudie gjort ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS).

Studien er sitert av VG.

Alle typer vold

Hele 45 prosent av de samiske respondentene oppgir at de har vært utsatt for vold og overgrep. 29,6 prosent av de etnisk norske deltakerne hevder det samme.

49 prosent av kvinnene med samisk bakgrunn har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske.

– Samiske kvinner rapporterer høyere forekomst av alle typer vold, både emosjonell, fysisk og seksuell vold sammenlignet med den øvrige befolkningen – og også sammenlignet med samiske og ikke-samiske menn, sier doktorgradsstipendiat Astrid Eriksen til VG.

Ukjent årsak

Sametingspresident Aili Keskitalo mener funnet er av stor betydning.

– Vold og overgrep er uakseptabelt uansett hvor det skjer og hvem det skjer med, men at det har blitt påvist en forskjell mellom samer og etnisk norske er selvfølgelig noe vi tar på alvor. Her må vi gå grundigere til verks for å prøve å avdekke årsaker til dette, sier Keskitalo.

Kommentarer til denne saken