Regjeringens «Hurdalserklæring» kan en blant annet lese at «Regjeringen vil (…) Utvikle reindrifta med eit tredelt mål om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft.»

Dersom den samiske reindriften i Norge skal bli økonomisk bærekraftig, om det i det hele tatt er mulig, så er det en lang vei å gå. Regjeringen har virkelig noe å ta tak i her. Min påpekning baserer seg på utregninger som jeg har gjort når det gjelder reindrifta sin produktivitet og økonomi. Jeg har også sammenlignet den samiske – og norske reindriften.

Mine utregninger er basert på tall fra «Totalregnskapet for reindrifta for 2021». Regnskapet finner en på nettet.

Inntekter fra salg av reinsdyrprodukter:

Inntekt – samisk reindrift: 142 632 kr/årsverk.

Inntekt – norsk reindrift/ (reinlagene): 893 000 kr/årsverk.

Den norske reindriften har 6,2 ganger høgere inntekt pr. årsverk enn den samiske reindriften.

Kjøttproduksjon/Produktivitet

Samisk reindrift: 1,57 tonn/årsverk.

Norsk reindrift: 9,02 tonn/årsverk.

Den norske reindriften er 5,7 ganger mer produktiv pr. årsverk enn den samiske reindriften.

Statstilskudd

Samisk reindrift: Samlet statstilskudd pr. kg produsert reinkjøtt: 64,86 kr/kg.

Norsk reindrift: Samlet statstilskudd pr. kg produsert reinkjøtt: 28,93 kr/kg.

Den samiske reindriften har 2,24 ganger større statstilskudd pr. kg produsert reinkjøtt i forhold til den norske reindriften.

Erstatninger

Samisk reindrift: Erstatninger pr. kg produsert reinkjøtt: 73,12 kr/kg.

Norsk reindrift: Erstatninger pr. kg produsert reinkjøtt: 3,80 kr/kg.

Den samiske reindriften har 19,2 ganger høgere erstatninger pr. kg produsert reinkjøtt enn den norske reindriften.

Statstilskudd + erstatninger

Samisk reindrift: Statstilskudd + erstatninger pr. kg produsert reinkjøtt: 137,94 kr/kg.

Norsk reindrift: Statstilskudd + erstatninger pr. kg produsert reinkjøtt: 32,73 kr/kg.

Den samiske reindriften har 4,2 ganger høgere statstilskudd + erstatninger enn den norske reindriften pr. kg produsert reinkjøtt.

Hvorfor er produktiviteten i den samiske reindriften så utrolig lav og statstilskudd og erstatninger så høge?

Hvorfor er det en så stor forskjell på den samiske reindrifta og den norske reindrifta på områdene produktivitet, inntekt, statstilskudd og erstatninger for tap av reinsdyr til rovvilt, tog og trafikk?