Gå til sidens hovedinnhold

Samisk immateriell kulturarv må dokumenteres

Senterpartiet mener vi må støtte forskning og prosjekter som ivaretar, styrker og bevarer samisk tradisjonell kunnskap.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At den immaterielle kulturarven sikres for fremtiden både nasjonalt og internasjonalt. Vi må synliggjøre våre egne tradisjonelle håndverk, kunnskap og høstingstradisjoner, og sørge for at det kommer forskning som bygger på den samiske tankegangen og samfunnsforståelsen. Dette gjelder alle samer, både på kysten, ved elvene og på innlandet, i bygd og by, i alle næringer, som i reindrift, fiskeri, landbruk, naturhøsting og duodji.

Det blir ikke kofte av å sy sammen to tøystykker. Der er en rekke regler man må følge. Form, farger og mønster forteller mye om hvor koften kommer fra og er en sterk markør for vår kultur og identitet. Det er viktig å sikre at både håndverkskunnskapen holdes i samisk samfunn og det er viktig at samefolket beholder identitetsfølelsen til sin kofte.

Hvis for eksempel billige kinesiske kopier tar over denne håndverkskunnskapen, mister vi vår kunnskap om håndverket og i verste fall også vår tilknytning til koften.

Det å bruke stemmen sin, og ule og rope er ikke joik, Joiken i de ulike områdene har sin egen spesielle ornamentikk, og man må være innenfor det dersom man ønsker å kalle det for tradisjonell joik. Hvis man ikke sikrer at det særegne ved joik får en anerkjennelse av at det er samisk tradisjonell musikk, så kan musikere i hele verden lage musikk og påstå at det er joik, selv om det er utenfor joikens særegne toner. Og i verste fall vil joiken etter hvert miste sin særegne preg.

Det samme gjelder duodji, det må gjøres på en spesiell måte, med sitt særegne preg. Duodji er en viktig samisk næring, som viderefører viktig samisk tradisjonskunnskap. Denne kunnskapen er grunnleggende for en stor del av samisk kultur og levemåte. Hvis billige kopier fra andre land utkonkurrerer samisk håndverk på markedet, vil kunnskapen rundt Duodji etter hvert forsvinne.

Senterpartiet er opptatt av at vi må ha respekt for den immaterielle kulturarven, ta vare på det som er det spesielle i de forskjellige kulturene i samfunnet i hele verden.

Tradisjonell kunnskap har ikke alltid fått den oppmerksomheta og ros den fortjener, sett i forhold til akademisk kunnskap. Det har lett for å bli sånn at tradisjonskunnskap ikke har noen verdi før en eller annen forsker har satt det ned på ett dokument. Hvor blir det da av den tradisjonelle kunnskapsoverføringa, der man muntlig forteller og gir råd, og på den måte utvikler og lærer hverandre?

Viktigst er kunnskapen som kommer gjennom erfaringer og tradisjoner vi har lært av våre tidligere generasjoner. Våre forfedres kunnskap må tas på alvor, dokumenteres og dermed sikres slik at vi kan ta eierskapet til den tradisjonelle kunnskapen.

Senterpartiet er opptatt av at samisk immateriell kulturarv må dokumenteres, sikres og videreformidles. Det er viktig at eierskapet sikres, slik at det særegne ved vår kultur og levemåte kan videreføres til kommende generasjoner, og sikrer samisk håndverksnæring.

Tor Mikkola

Kommentarer til denne saken