Samferdselssjefen redegjør om endringer i hurtigbåttilbudet

REDEGJØR: Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

REDEGJØR: Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. Foto:

Av

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune registrerer at det har kommet kritikk knyttet til manglende involvering av berørte kommuner i den iverksatte ruteendringen på SørøysundXpressen fra 1. september 2019. Her redegjør han for prosessen i forkant av endringene.

DEL

AproposHovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel (HUKFS) bestilte i møtet i mars 2018 en sak om kollektivtilbudet i Vestre Loppa. Dette ble gjort i samme sak hvor det ble vedtatt en ekstra avgang på ferga mellom Øksfjord og Hasvik. Samferdselssjefen tok det som et signal om at det var et ønske om å se på hele kollektivtilbudet i området, hvor målet var å bedre tilbudet til Loppa innenfor eksisterende rammer – det vil si flytte produksjon internt i rutene.

BAKGRUNN: Raser mot ruteendringer for SørøysundXpressen: – Tiden skrus tilbake til 50-tallet, da vi hadde lokalbåten

Administrasjonen hadde i april 2018 møte med Loppa kommune, ved ordfører og representanter fra kommunestyret i Loppa kommune, der alternativer ble diskutert. Dette omhandlet videre prosess, og var initiert av Loppa kommune.

LES OGSÅ: Ydmyk Tarjei og Ap snur om ruteendringer for SørøysundXpressen

Saksframlegg i juni 2018

I juni 2018 leverte fylkesrådmannen saksframlegg i henhold til bestillingen fra utvalget, og la frem en oversikt over mulighetene innenfor dagens rammer. I vedtaket fra dette møtet ber HUKFS om at fylkestinget bevilger ekstra midler, noe fylkestinget fulgte opp med en tilleggsbevilgning på 5 millioner kroner til bedring av kollektivtilbudet i Loppa kommune.

Arbeidsmøte

I august 2018 inviteres operatøren Boreal Sjø AS, samt de involverte kommunene, Alta, Loppa, Hasvik og Hammerfest, til et arbeidsmøte på fylkeshuset i Vadsø, for å diskutere hvordan de 5 millionene best kan brukes for å gi et bedre tilbud til Loppa. Her understrekes det i invitasjonen at ruteendringer i Loppa forventes å få følger for både Hasvik, Alta og Hammerfest kommuner. Kommunene Alta og Loppa deltar fysisk på dette møtet, mens Hammerfest deltar delvis via lyd/bilde. Hasvik kommune melder forfall, men uttaler at de ikke vil akseptere noen endringer i eksisterende kollektivtilbud.

Etter møtet sendes noen alternativer ut på høring til kommunene, i tillegg til publisering på snelandia.no med frist september 2018. Det kommer her innspill fra Loppa og Hammerfest kommuner, mens det ikke ble mottatt noen innspill fra Hasvik eller Alta kommuner.

Nye forslag på høring

Etter avsluttet høring utarbeider Boreal Sjø AS nye utkast, som det jobbes videre med. Nye utarbeidete forslag sendes så ut på høring igjen til de kommunene som er mest berørt, Hasvik og Loppa. Høringa legges også ut på snelandia.no, og det kommer innspill fra Loppa, Hasvik og Hammerfest kommuner, som legges ved til ny politisk behandling i hovedutvalget i mars 2019. Etter å ha kjørt en såpass bred prosess med involvering av de aktuelle kommunene, mente fylkesrådmannen at det forelå et godt grunnlag for å legge frem saken til behandling i HUKFS 12. mars 2019.

Iverksettelse

I etterkant av hovedutvalgets møte, sender samferdselssjefen bestilling til ruteoperatør med iverksettelse av vedtaket. Fylkeskommunen er underlagt kunngjøringsplikten i Yrkestransportloven, som sier at ruteendringer skal offentliggjøres minimum 120 dager før iverksettelse. Kunngjøringsplikten er blant annet til for at ruteoperatør skal ha tid til å involvere personell og fagforeninger, spesielt med tanke på omlegging av mannskapets arbeidstid og turnus.

Etter dialog med ruteoperatør har samferdselssjefen fått opplyst at publisering av rutetider skjedde cirka 1. juli. Publisering av rutene har derfor foregått i henhold til ordinære tidsrammer. Endringene er videre offentliggjort gjennom det politiske vedtaket som er gjort tilgjengelig på fylkeskommunens opengov-side.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags