Her er veien politikerne ønsker seg. Den koster sju milliarder og er lengre enn veien innbyggerne har i dag

LITE POENG: Noen få hundre personer får kortere reisevei av kystriksveien, men pengene vil ifølge vegvesenet gjør mer nytte av seg langs dagens strekninger.

LITE POENG: Noen få hundre personer får kortere reisevei av kystriksveien, men pengene vil ifølge vegvesenet gjør mer nytte av seg langs dagens strekninger. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den planlagte kystriksveien ligger an til å bli lengre enn dagens riksvei og koste omtrent sju milliarder kroner.

DEL

Statens vegvesen gir den planlagte veien langs kysten mellom Alta og Kvalsund tommelen ned, og vil heller bruke pengene andre steder.

Kystriksveiens pris og lengde er oppgitt i en utredning vegvesenet har utarbeidet med bakgrunn i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i fjor. Her ba et flertall i transportkomiteen om at man måtte se på muligheten for å etablere en ny ytre kystveg for å legge til rette for økende oljeaktivitet og ny næringsutvikling.

Det skriver vegvesenet på sine nettsider.

Trenger tunnel

Vegvesenet tok utgangspunkt i dagens fylkesveger på strekningen mellom Leirbotnvatn på E6 i Alta og Kvalsund bru på riksveg 94. I tillegg til en omfattende oppgradering av dagens smale og til dels rasfarlige veger, er det lagt til grunn at ferjesambandet over Korsfjorden erstattes med bru- eller tunnelløsninger. Mellom Lille Lerresfjord i Alta og Saraby i Kvalsund er det ingen forbindelse i dag, og her vil det være behov for en tunnel for å få en sammenhengende ytre kystveg.

En ny sammenhengende veg mellom Leirbotnvatn og Kvalsund bru er beregnet å koste mellom 6,7 og 7,8 milliarder kroner.

Selv om beregningene er svært grove, mener vegvesenet de gir et godt bilde av investeringsnivået for en ny kystriksveg.

Les også: Ap fullfinansierer RV93 Kløfta – legger 400 millioner på bordet

Lengre reisetid

Selv med en ny veg av normal standard og uten ferje, vil ikke reisetida mellom Alta og Hammerfest bli kortere. Avstanden mellom Leirbotnvatn på E6 og Kvalsund bru på riksveg 94 er 83,5 kilometer i dag og beregnet reisetid er 65 minutter. En ny ytre kystriksveg vil bli 95 kilometer lang og få en reisetid på 91 minutter.

Bare noen få hundre mennesker i området vil få et bedre transporttilbud, og vegvesenet ser heller ikke at en ny veg vil ha vesentlig betydning for utviklingen av næringslivet.

Selv om man sparer kostnader til ferje over Korsfjorden, regner vegvesenet med at økte drifts- og vedlikeholdskostnader til tunneler, bruker og økt veglengde vil medføre tilsvarende økning i driftskostnadene.

– Statens vegvesen anbefaler derfor at investeringene i riksveger prioriteres i dagens korridorer mellom Hammerfest, Alta og riksgrensen mot Finland og at vi utbedrer flaskehalser på E6 over Sennalandet, på E45 gjennom Kløfta og riksveg 94 i Hammerfest. Dette er tiltak som også vil gi bedre regularitet vinterstid, og som er viktige for næringstransporten, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Artikkeltags