Arbeidet med Tana bru starter straks

NYTT OG FINT: Slik blir den nye Tana bru. Arbeidet begynner i oktober, og avsluttes i 2019.

NYTT OG FINT: Slik blir den nye Tana bru. Arbeidet begynner i oktober, og avsluttes i 2019. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Tanaværingene får snart noe de har ventet lenge på. Anleggsarbeidet for prosjektet E6 Tana bru bli igangsatt i oktober.

Høyre/Frp regjeringen foreslår i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 penger til prosjektet E6 Tana bru, samt utbygging av tilgrensende veinett, inkludert gang- og sykkelveier. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Dagens bru er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast. Brua innebærer derfor en stor flaskehals i tungtransporten. Ikke bare lokalt men også for regionen, sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord gjennom meldingen.

– Vi binder landsdelene tettere sammen med kortere reisetid og gjør det tryggere å ferdes på norske veier for bilister, syklister og fotgjengere ved å fornye og vedlikeholde veiene vi har og bygge nye, legger han til.

Artikkeltags