For eller imot bompenger?

Ulf-Terje Nyheim Eliassen.

Ulf-Terje Nyheim Eliassen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg savner litt nyanser i debatten, da jeg føler det vil være mer konstruktivt med en mer åpen debatt der det ikke er enten for eller i mot. Men mer om konsekvenser, muligheter og generelle drøftinger om hvordan vi får den beste løsningen for fremtidens Hammerfest.

I mitt hode besto «bypakken» av tunell-systemer som gjorde bybildet og forutsetningene for utvikling av bysentrum vesentlig bedre. Altså tunell gjennom Salenfjellet med en eller to åpninger til bysentrum, i tillegg parkeringsplasser inne i fjellet lik det de har i Tromsø. I tillegg tunell gjennom Fuglenesfjellet med utslag ved sykehuskrysset. Da hadde vi fått mange spennende muligheter til utvikling av bysentrum og veien langs Fuglenes, som både ville forskjønnet område og gjort boligområdene mer attraktive langs traseen. Dessuten ville parkeringsplasser kunne vært med i finansieringsplanen på permanent basis. På den måten kanskje også redusert brukerbelastningen med bompenger.

En innfartsåre fra Saragammen til Rypefjord mener jeg ikke hører inn under en bypakke og bør fullfinansieres av staten da det er en rasutsatt strekning. Det var dessuten dette som lå inne før dagens regjering vedtok å ta det ut, og sørget derfor for at også dette skulle bompengefinansieres.

Naturlig bomstasjon ville da blitt ved innkjøring av tunell i Rypefjord, og en ved Fuglenes. Da ville vi fått en mer rettferdig deling av bydelene enn den løsningen som ligger i dag. Spesielt når det gjelder næringsliv, da alle vil få en mulighet å benytte næringsliv i sin bydel uten å betale bompenger. Samtidig som lokale næringer ikke ville blitt unødig avskåret fra resten av byen.

At dette vil koste og at det går utover noen, noen også uforholdsmessig må en se på. Spesielt barnefamilier og folk med lav inntekt. Arbeiderpartiet i Hammerfest har i sitt partiprogram at en skal se på full søskenmoderasjon i barnehage, reduksjon av maksprisene og gratis SFO. Det er derfor mulig å se på andre tiltak som reduserer utgiftene for sårbare grupper dersom bompenger innføres.

En annen ting jeg synes er uheldig i debatten som pågår, er at næringer og tungtransporten blir fremstilt som syndebukk og verkebyll for lokalsamfunnet. Vi burde være glad for at vi har næringsutvikling og nye arbeidsplasser skapes, samfunnet får mye igjen for dette. At da all belastning skal tas av næringslivet, som enkelte tar til ordet for blir derfor urimelig. Av og til må vi alle ta et ansvar for at fremtidige generasjoner kan nyte godt av utviklingen og mulighetene som ligger i byen og kommunen vår.

Artikkeltags