- Det er ikke riktig at Lakselv lufthavn Banak mister mulighet til å ta ned enkelte flytyper, slik enkelte har hevdet i media. Flyplassen skal gjøres i stand til å oppfylle strengere sikkerhetskrav, men det vil ikke medføre noen redusert kapasitet for flyplassen.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Avinor planlegger å definere deler av dagens rullebane som en del av rullebanens sikkerhetsområde. Denne omdefineringen har sammenheng med at lufthavnen i dag ikke tilfredsstiller nye internasjonale krav om 300 meter sikkerhetsområde i begge ender av rullebanen. Avinor AS har vært og er tydelig på at de endringene som nå skal gjennomføres, ikke vil endre hvilke flytyper som kan lande der i fremtiden, sammenliknet med i dag.

Dette ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- De planlagte endringene av sikkerhetsområdet ved lufthavnen i Lakselv får ingen betydning for flygninger med de store flytypene som i dag trafikkerer Lakselv, selv om enkelte hevder noe annet. Det er synd at Avinors ønske om å oppfylle sikkerhetskrav, skal medføre forsøk på å skape usikkerhet rundt flyplassens fremtid, og regjeringens intensjoner. Det er tvert imot viktig at vi bidrar til å skape trygghet for næringslivet rundt de funksjoner som flyplassen skal dekke. Det gjør man ikke ved å skape kunstig usikkerhet ved gjentatte anledninger.

- En slik omgjøring av deler av rullebanen til sikkerhetsområde er en god løsning som bidrar til å oppfylle nye sikkerhetskrav, samtidig som Avinor unngår å bruke 100 millioner kroner til opparbeiding av nytt sikkerhetsområde. For Avinor bidrar løsningen dermed til å kunne frigjøre midler til bygging av ny infrastruktur som de reisende og næringsliv kan ha nytte av, sier samferdselsministeren. Rullebanens lengde vil fortsatt være mer enn lang nok, og med sikkerhetsområder som vil være i tråd med dagens krav, heter det.