Tor Kjetil og 11 andre vil ha jobb på Sametinget. Se søkerlisten her

Fristen til å søke gikk ut i forrige uke.