Fredag seiret Jovsset Ánte Sara over staten i lagmansretten, hvor det ble klart at han ikke må slakte ned og halvere sin reinflokk til 75 dyr.

– I dommen heter det at statens krav om at Sara må slakte ned sin flokk til 75 dyr er et brudd med FNs konvensjon om sivilie og politiske rettigheter artikkel 27. Etter enklere språk betyr dette at staten ikke har lov til å tvinge en reindriftsutøver til å drive med underskudd, uttrykker Norske Samers Riksforbund (NSR) i en pressemelding.

– Stor belastning

Aili Keskitalo i NSR gleder seg over det.

– Jeg vil takke Jovsset Ánte for den store belastningen han tar ved å kjøre denne saken mot staten. Det er i enkeltsaker der samer kjemper mot urett i rettssaler at vi som folk virkelig får befestet og prøvd våre rettigheter, sier hun.

Sametingspresident Vibeke Larsen sender også godord til reindriftsutøveren:

– Jeg vil rose han for at han har våget å stå på for sin rett til å drive med reindrift, og for den viktige kampen han har tatt på vegne av mange samer. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sier Larsen.

Vant, men staten anket

I pressemeldingen fra Sametinget tar de også opp bakgrunnen for saken, at reindriftsutøveren nektet å etterkomme vedtaket fra Landbruks- og matdepartementet i 2014:

«Han nektet å etterkomme vedtaket om at han skulle redusere reinflokken sin til 75 dyr. Sara gikk til sak mot staten og vant frem i tingretten, men staten anket beslutningen. I dag fredag kom dommen fra Hålogaland lagmannsrett som forkaster anken, og som i sin dom slår fast at vedtaket fra staten er ugyldig da det innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.»

 

– Brudd på menneskerettighetene

Videre skrives det i pressemeldingen at Hålogaland Lagmannsrett konkluderer i dommen at Landbruks- og matdepartementets vedtak om reintallsreduksjon er et brudd på menneskerettighetene.

«Reintallsreduksjonen som staten hadde lagt opp til, er ugyldig da vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.»

iFinnmark forsøkte fredag i 14.30-tiden å få tak i Jovsset Ánte Sara, uten å lykkes.