Frp-politiker mener det går i sneglefart på Sametinget

Artikkelen er over 4 år gammel

- Det er aldeles håpløst at man som folkevalgt politiker ikke klarer å utnytte den etter min mening romslige tiden vi har til å behandle saker i Sametinget.