Fredag meldte NRK at det skal velges nytt møtelederskap på Sametinget.

– Det var 3 som stemte for medhold, og 2 som stemte imot. Vi ga NSR (Norske Samers Riksforbund) medhold i den saken, hvor det blir gjenvalg i mars, sier Anita Persdatter Ravna, NSR. Hun er nestleder i plenumsledelsen.

– Hvorfor velges det nytt møtelederskap?

– Vi mener det var brudd på forretningsorden i valg som foregikk 9. desember, deriblant valg av komiteer, kontrollutvalg og plenumsledelse. Det er kutyme at opposisjonen bestandig har hatt plenumsleder.

– Ikke personlig

– Er nyvalget et uttrykk for mistillit mot leder i plenumsmøtelederskapet, Jørn Are Gaski (Ap) ?

– Dette er ikke personlig. En forretningsorden har ikke blitt holdt, som har resultert i kaotiske og uoversiktlige valg. Det har blant annet ikke blitt valgt leder og nestleder av valgkomité. Det har vært stor usikkerhet om hvem som var i posisjon og opposisjon. Bakgrunn for klagene våre er at forretningsorden ikke har blitt fulgt, og det gjelder alle valg den 9. desember. Dette gjelder ikke valg av president og det som skjedde den 8. desember, sier Persdatter Ravna.

Leder i plenumsmøtelederskapet, Jørn Are Gaski, har følgende kommentar til det:

– En ting er dette med hvordan man vurderer i henhold til forretningsorden, men man har også en politisk vurdering oppå der, hvor man står fritt til å lande på den løsninga man ønsker. Man vurderer hva som er viktigst. Det er opp til plenum å avgjøre.

– Tar alle valgene på nytt

– Hva syns du om nyvalg av lederskapet?

– Det skal ikke bare velges ny plenumsmøteledelse. Det skal også velges valgkomité, kontrollkomité, og fagkomiteer som finans, oppvekst og utdanning, og næring og kultur. Møtelederskapet har bestemt seg for nytt valg, da innretter man seg for det og legger til rette for det. Vi hadde en innstilling om at kun kontrollkomité skulle velges på nytt, sier Gaski.

– Som leder av plenummøtelederskapet, tolker du nyvalgsbestemmelsen som et uttrykk for mistillit mot deg?

– Dette er en politisk vurdering som er gjort. Vi har innstilt på at kontrollkomiteen ikke ble valgt riktig. Flertallet har vurdert det dit hen at de vil ta alle komitévalgene på nytt, sier Gaski.

Til NRK sier han at han ikke tolker dette som mistillit, men at det er en politisk vurdering og handling av hele den prosessen som har oppstått etter at Vibeke Larsen overtok som president før jul i fjor.

Disse fem sitter i plenumsledelsen:

Jørn Are Gaski (Ap), Anita Persdatter Ravna (NSR), Marie Therese Nordsletta Aslaksen (Samer sørpå), Mathis Nilsen Eira (NSR), og Aud Helene Marthinsen (Frp)