Gå til sidens hovedinnhold

«Demokratiske prinsipper om alles likeverd og folkestyre blir utfordret, ja endog satt til side»

Artikkelen er over 3 år gammel

Ingen må være i tvil om at Sametinget og dets støttespillere prøver seg på å benytte debatten rundt regionreformen til å utvide sitt maktgrunnlag ytterligere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sametingspresident Vibeke Larsen uttaler den 23.2.17 til «ABC nyheter» at « Blir Finnmark slått sammen med andre fylker, må vi først få på plass en ny lov som sikrer Sametinget likeverdig forvaltningsmyndighet, slik vi i dag har i Finnmark gjennom Finnmarkseiendom-men (FeFo).»

Ingen må være i tvil om at Sametinget og dets støttespillere prøver seg på å benytte debatten rundt regionreformen til å utvide sitt maktgrunnlag ytterligere. Måten de ønsker å få dette til på, er ved å dra forslagene som er fremmet i NOU 2007:13 «Den nye sameretten» inn i regionreformarbeidet. Dette kommer fram i intervjuet i «ABC nyheter» hvor  Sametingspresident Vibeke Larsen uttaler at «Jeg ser vanskelig for meg at man kan få til en regionreform før en innstilling  fra  Samerettsutvalget er behandlet politisk og en ny lov er på plass,…»

Dersom Sametingets ønske blir imøtekommet, helt eller delvis, vil regionreformen for Nord-Norge få en betydelig, etnisk slagside og demokratiske prinsipper om alles likeverd og folkestyre blir utfordret, ja endog satt til side.

«Regionreformmeldingen» «Meld. St. 22 (2015-2016)» om ”nye folkevalgte regioner roller, struktur og oppgaver” ble lagt frem 5. april 2016. Her kan en bl.a. lese om regionene i rollen som samfunnsutvikler og om forholdet mellom regionalt folkevalgt nivå og Sametinget. ”Det vil vurderes hvordan samspillet mellom Sametinget og regionalt folkevalgt nivå kan videreutvikles for å styrke den regionale planleggingen i og på områder med samiske interesser»

Vi vet ikke om det allerede foregår hemmelige forhandlinger/«konsultasjoner» mellom Sametinget og Kommunal -og moderniseringsdepartementet om dette. (§19 i offentlighetsloven gir Regjeringen anledning til å ha slike hemmelige forhandlinger/«konsultasjoner» bak lukkede dører, med Sametinget.) I så tilfelle vil resultatene av disse hemmelige forhandlingene blir lagt fram for offentligheten, som et fullbyrdet faktum, i den meldingen om regionreformarbeidet som Regjeringen overleverer Stortinget før påske.

Vi har imidlertid vanskelig for å tro at dette vil skje.  Dette fordi vi ikke kan se for oss at Frp vil kunne være med på at Regjeringen fremmer et forslag som vil utvide Sametingets maktgrunnlag både i dybde og i omfang. Frp er som kjent for å legge ned Sametinget og for å avvikle de ordninger som gir Sametinget og/eller samiske organisasjoner en særskilt politisk makt over politikkutviklingen nord for Dovre. Sundvoldenerklæringen forplikter heller ikke Frp til å være med på noe slikt.

EDL har ingen mening om de planer som ligger i regionreformen.

Dette altså med unntak av at vi er imot alle forslag som går ut på å misbruke denne reformen, til ytterligere å utvide Sametingets makt og innflytelse.

Kommentarer til denne saken