De nye rådsmedlemmene er Aili Keskitalo, Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. I tillegg skal Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista være to år i rådet, før Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh skal være i rådet i to år.

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom partiene (.pdf).  

«Fersking» rett inn i rådet

Mikkelsen, fra Tysfjord, er for første gang valgt inn på Sametinget. Til iFinnmark forteller han at det selvsagt er en tillitserklæring å få en slik mulighet til å bidra til det samiske samfunnet.

– Jeg kommer fra Vesthavet, hvor vi har våre velgere. Jeg vil være med å fremme saker som er viktig i Vesthavet. Og jeg vil gjøre det beste for hele det samiske samfunnet. Det er det jeg ønsker å jobbe for, sier Mikkelsen.

Aili Keskitalo sier til iFinnmark at det er viktig for henne å slippe til en ung kandidat for å få til fornyelse i rådet.

– Også den nye generasjonen samepolitikere må sees og høres. De er også opptatt av geografi og at vi tar hele Sapmi i bruk. Mikkel Eskil er lulesame, og en ung engasjert mann. Han vil bidra til mangfoldet, rådet, fastslår Keskitalo.

Nestleder i Samisk kirkeråd

– Han er engasjert på så mange områder; språk, duodji og faktisk kirkesaker, ramser Keskitalo opp.

Mikkelsen sier til iFinnmark at han sitter som nestleder i samisk kirkeråd, og er ansatt som kantor hjemme i Tysfjord. Han har musikkutdanningen fra musikklinja ved NTNU i Trondheim.

Hun sier den unge representanten nå får mye å sette seg inn i på kort tid, men hun er sikker på at han vil klare det.

Sjøsamer, bysamer og Nussir

Henrik Olsen satt i sametingsrådet forrige gang Keskitalo var president.

– Det sjøsamiske perspektivet er viktig, men vi vil også framme Sapmi i sin helhet. Vi er godt representert geografisk, sier Olsen til iFinnmark.

 Silje Karine Muotka sier hun vil representere bysamene, som den enste i rådet fra en by. Silje Karine Muotka er som kjent fra Alta. Hun lover også at hun skal fortsette sin kamp mot dumping av gruveavfall i Repparfjorden, som Nussir har fått tillatelse til.

Jåma fortsetter som NRL-leder

Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh skal være i rådet i to år, men først om to år. Hun fortsetter dermed som leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista skal være to år i rådet i første omgang, før hun byttes ut med Jåma. Vi spør om de også tar en rokering i NRL, slik at Eira blir å overta NRL-ledelsen om to år.

– Vi får se når den tiden kommer, ler Eira, og spørsmålet fra iFinnmark får også frem latteren hos alle de andre som er på gruppekontoret til NSR på Sametinget.

Senterpartiets «bein»

Senterpartiet er med i det politiske samarbeidet, men fikk ikke uttelling i rådet. Cecilie Hansen bekrefter at hun i stedet blir leder for plan- og finanskomiteen på Sametinget.

Hans Ole Eira får lede et nytt utvalg som skal nedsettes og jobbe for rådet. Dette er et primærnæringsutvalg som skal jobbe for bedre forhold bønder, reindriftsutøvere, fiskere, og utmarkshøstere.

Senterpartiet får også én av de to politiske rådgiverne som er lønnet på heltid. Den andre rådgiveren kommer fra NSR. Hvem som blir rådgivere, er ikke klart i skrivende stund.

iFinnmark sendte direkte fra pressekonferansen mandag morgen. Opptaket kan du se her (+).