Sametinget har endret kravene for de som søker seg innskrevet i Sametingets valgmanntall. Endringene er begrunnet i behovet for kontroll, og avslagene har haglet ut fra Sametinget siden påske.

En mann fra Porsanger søkte om innskriving i manntallet i mars. Han fikk 14.april 2023 avslag fra Sametinget. Fordi han ikke hadde lagt ved dokumentasjon på at han har samisk slekt. Han hadde gjort som vi alle har gjort i 30 år: ført opp navn og fødselsnummer på en av de som er anbefalt: foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre. Store deler av porsangerslekta hans er i manntallet. Det tok vår hobbyslektsforsker et minutt å kontrollere opplysningene han hadde oppgitt. Sametinget har ikke engang forsøkt å kontrollere. I avslagsbrevet står det ingenting om at man kan klage innen 3 uker.

En mann fra Tana søkte om innskriving i manntallet. Han fikk også avslag på samme grunnlag: han hadde ikke lagt ved dokumentasjon som kunne dokumentere at hans forfedre var samiske. Et enkelt søk i Digitalarkivet, så ville Sametinget funnet opplysningene. Ved telefonisk henvendelse opplyste han om dette. Ikke ville Sametinget kontrollere opplysningene. Eneste beskjed han fikk, var å søke på nytt, og legge ved mer dokumentasjon. Man nekter altså å kontrollere opplysningene, som man er pliktig til – og man nekter å opplyse om at man kan klage på vedtaket.

En kvinne oppgir sin bestemor fra Sørøya i Finnmark. Hun er oppført som norsk lappisk. Oldemoren som blandet fastboende. Er da etterslekta samisk? For slekta har det aldri vært noen tvil – selvfølgelig er de samiske! I en annen familie vet man med sikkerhet at slekta er samisk, og snakket samisk. Men, prestegjeldene er forandret, navnene på gårder er gått fra samisk til norsk, det er nærmest umulig å finne ut av, uten samisk kultur- og historiekompetanse. Denne kompetansen trodde vi Sametinget brukte – men oppdager til vår forferdelse at det eneste de gjør, er å avslå søknader.

Den samiske blokaden

Sametinget har dermed startet blokade. Man har sluttet å føre kontroll med opplysningene om språkkrav. Selv der det åpenbart forelå opplysninger lett tilgjengelig, nekter man å sjekke de opplysningen som er oppgitt. I stedet ga man avslag til alle, som ikke kopierer inn bilder fra kirkebøker og digitalarkiv. For de hvor det er vanskelig tilgjengelig informasjon, er det enda verre. De vil antakelig få avslag, da de ikke er gode nok på å slå opp i gamle oppslagsverk.

Med den nye praksisen har Sametinget lagt Sametingets valgmanntall kollåpent for juks. Det er bare å ta et bilde av kirkebøker, folketellinger etc, hevde at dette var dine forfedre og legge dette med som dokumentasjon. Sametinget har sluttet å føre kontroll selv, og skulle de kontrollere vil det være en enorm oppgave å motbevise slektsbånd mellom søker og forfedre.

Dersom kontroll og sikring av manntallets legitimitet er viktigst må det være både mer effektivt og sikkert å få oppgitt navn, fødselsdato og sted på den samiske oldemora/-faren, og at Sametinget står for å kontrollere opplysninger. Om de ikke finner noe i registrene er det naturlig at de ber søker om å dokumentere ytterligere. Som det har vært gjort tidligere.

Det eneste denne nye praksisen fører til er at de som har rett til å stå i manntallet, men som er ukjent med hvordan man søker i gamle arkiver, er blokkert fra å bli del av det samiske demokratiet. Det er ikke for hvermannsen å finne frem i gamle folketellinger og kirkebøker. Denne vesentlige endringen er innført uten at plenum har fått uttale seg, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene.

Fare for demokratiet

For folk som den senere tid har tatt stilling til å ville være del av det samiske demokratiet, er dette nok et slag! Først har staten brukt noen generasjoner på å tvinge samisk språk, kultur og identitet ut av samer. Nå sluttfører AP, NSR og SP prosessen ved å lage så store hindringer at samer ikke får stemme til valg som angår deres egne saker.

Hvor er media i dette? Hvor er media sitt ansvar og plikt til å ta opp kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter. For ja, Sametinget er et offentlig organ. Hva ville media gjort, om regjeringen la hindringer i veien for at nordmenn skulle få stemme? Vi har sett det i USA: republikanere vil hindre studenter i å stemme på Campus, fordi de tenderer å stemme på motparten. De vil hindre forhåndsstemmer, fordi disse tenderer å stemme på motparten. Det er mange måter å lage blokade på, som er på grensen til ulovlig, og som er stikk i strid med både god forvaltningspraksis og demokratiske spilleregler. Vi ber media våkne opp, vi er inne i et av de mørkeste kapitler i den samiske historien. Sametinget ødelegger seg selv innenfra. Er det det media og Staten ønsker, og derfor det er så stille?

Det samiske samfunn er midt i en brytningstid. Samtidig som plenumsleder Sottinen fra AP hevder arrogant at ingenting er endret, vet han at AP, NSR og SP nå lager andre regler enn de han og vi andre hadde, for å komme seg inn i manntallet. For vi oppga våre forfedres navn og fødselsdato og sted mens Sametinget selv stod for kontrollen. Stigen er trukket opp, de vil helst ikke ha flere inn.

Dette er et av de mørkeste kapitler i den samiske historien. Samer forsøker å hindre andre samer å være del av demokratiet. Hva blir det neste? Færre valglokaler i kystsamiske områder, for å hindre folk fra å stemme? Ingenting vil overraske oss lengre.

Vi kommer aldri til å gi oss. Vi gleder oss over hver nyinnmeldte i Sametingets valgmanntall. Alle samer er, og skal være velkommen! Alle samer som rettmessig hører med i manntallet, skal inn i manntallet.