Norge er så vidt jeg vet én nasjon og dermed har man én nasjonaldag i Norges land; den 17.mai.
Det blir derfor helt feil å blande 6. februar inn i den samme betegnelsen. Har ikke hørt snakk om at samene er blitt en egen nasjon, eller er det vedtatt på noe vis?

Det skjer hvert år, både i aviser og på TV, at man bruker feil benevnelse, og denne misforståelsen er dermed sakte men sikkert blitt 'legalisert'. Kan man heretter kalle dagen for det den er og har vært kalt siden starten av; nemlig samefolkets dag.