Saksbehandler i Nav svarer på kritikken: – Ikke glem at vi er vanlige folk som bare gjør jobben vår og ikke vil noen noe vondt.

Kritikken mot Nav Hammerfest har stormet i sosiale media. – At man vegrer seg for å gå ut etter arbeidstid, føles veldig urettferdig. Ikke glem at vi er også mennesker, sier saksbehandler hos Nav Hammerfest Tore Mangseth (25).