Sa nei til kvartsittbrudd for å bevare reindrifta: – Vil kunne finne felles løsninger, mener Elkem

Elkems utvidelse av kvartsittbruddet kreves en omregulering av nærliggende områder i Austertana, noe FeFo mener vil skade reindrifta. Elkem mener det er mulig å få på plass felles løsninger.