Så mange permitterte i Finnmark har søkt om dagpenger

Av

Se kommuneoversikten her.