Så flott at flere partier nå ønsker Sør-Varanger kommune som idrettskommune!

Å satse på fysisk aktivitet er ikke drømmer og utopier, men beinhard realisme, skriver artikkelforfatterne.

Å satse på fysisk aktivitet er ikke drømmer og utopier, men beinhard realisme, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

MeningerSør-Varanger SV fortsetter arbeidet for at Sør-Varanger kommune skal bli en aktiv og inkluderende kommune. SV har et mål om at fysisk aktivitet og idrett skal være mulig og virkelig et tilbud for alle: unge og gamle, uavhengig av funksjonsnivå, spreke og lite aktive, de med mye penger og utstyr, og dem med en stram økonomi, de som bor i byen, og de som bor i bygdene.

I Sør-Varanger skal vi både ha breddeaktivitet og toppresultater. Hvis vi skal få til dette, må vi gå fra fine ord til handling, politikerne må følge opp de planer og prosjekter som de selv har vedtatt.

Sør-Varanger SV har ukuelig fremmet og støttet forslag som kan bidra til å gjøre Sør-Varanger til en idrettskommune. Når det kommer til faktiske vedtak og gjennomføring blir vi ofte stående sørgelig alene.

Fysisk aktivitet, idrett og et aktivt friluftsliv koster, men overvekt, inaktivitet og depresjoner koster mer, både menneskelig og i rede penger. God fysisk helse gir både bedre psykisk helse og gode ringvirkninger for folkehelsa. Investering i fysisk aktivitet er en investering i egen befolkning.

I 2018 ble kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtatt. SV utfordrer Høyre, AP og Senterpartiet på faktisk oppfølging av denne.

• Sør-Varanger SV vil sikre at eldreomsorgen har rammer og økonomi til både fysioterapeut og aktivitører. Luksus? Nei, god folkehelse, en gladere hverdag og rask innsparing fordi det gir friskere og mer fornøyde eldre. Samtidig vil styrke de ansattes kompetanse og mulighet til å ta ansvar i sin arbeidssituasjon.

• SV arbeider for at Sør-Varanger skal være en kommune der hverdagsaktivitet er i fokus. Da må vi ha bilfrie lekeområder rundt skolene, gode sykkelløyper og turstier. To eksempler er Langøra, der det kun trengs en parkeringsplass og enkel skilting, og Sandnesdalen, der man må regulere området bedre, slik at både næringsliv, stallen og trimmere får sin plass.

• SV mener at fysisk aktivitet og idrett skal være for alle. Fysisk aktivitet har kraft til å endre folks hverdag, bedre helse fysisk og psykisk, det øker trivsel og skaper integrering og samhold. I dag får ikke unge funksjonshemmede og eldre slike muligheter, og med dårlig familieøkonomi er det ikke rom for treningsavgifter og utstyr. Vi må organisere oss slik at terskelen for å delta blir lav, både organisatorisk og økonomisk. SV arbeider for:

  • Gratis halleie for barn og unge
  • Kommunal oppkjøring av skiløyper
  • Aktivitetskort slik at alle barn og unge kan delta i idrettsaktivitet og kulturaktivitet.
  • Gode turkart med sykkelløyper, turstier og tilsvarende for hele kommunen.
  • Et minimumstilbud for fysisk aktivitet i alle bygder i Sør-Varanger kommune.
  • Bruk av kommunale skuterløyper bør finansieres med en lav, årlig avgift. Slik vil det bli rom for å styrke løypenettet, og utvikle rasteplasser til et enda bedre tilbud.

Å satse på fysisk aktivitet er ikke drømmer og utopier, men beinhard realisme. Gode tilbud skaper bolyst. Det er viktig for rekruttering av fagfolk, både utenfra og lokalt. Skal Sør-Varanger bli synlig som et godt sted å bo, må vi være fremoverlente og ha gode fritidstilbud, og styrke og utvikle våre naturlige fortrinn innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Sør-Varanger SV ser med glede at både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre Sør-Varanger kommune til en idrettskommune.

SV ønsker dere varmt velkommen etter!

På bakgrunn av tidligere erfaringer oppfordrer vi dere til å lagre deres egne valgkamputspill, slik at dere denne gangen også følger opp de gode tankene når budsjettet skal vedtas.

Pål K. Gabrielsen, Elin Mathisen, Harald G. Sunde, Amy B. Webber og Jo Jørstad


Pål K. Gabrielsen, Ordførerkandidat

Elin Mathisen, 2. kandidat

Harald G. Sunde, 3. kandidat

Amy B. Webber, 4. kandidat

Jo Jørstad, 5. kandidat

Sør-Varanger SVSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags