Politiet har fått inn en melding om et trafikkuhell i Skoleveien i Alta.

– En firhjuling med en sjåfør har kjørt i "baken" på en personbil. En sjåfør og to barn i personbilen, skriver politiet på Twitter.

Det skal kun være snakk om mindre materielle skader. Politiet melder også at det blir opprettet sak basert på vegtrafikklovens paragraf 3.

I henhold til den, så skal «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».