Statsminister Jonas Gahr Støre redegjorde for Stortinget 18. mars om krigen i Ukraina og konsekvensene for Norge. Den 25. mars satte regjeringen av 5 milliarder til bosetting av ukrainske flyktninger i Norge.

Fra flere ordførere i Finnmark hører vi at de ser fram til å ta imot flyktningene fra Ukraina. I denne situasjonen stiller vi alle opp. Det skal vi, det er det eneste rette. Vi har alle forutsetninger for å kunne stille med de tjenester på ulike nivå for å møte de flyktende sine behov i deres kritiske situasjon. Allerede før Russland gikk til angrep på Ukraina var det mye fokus på Finnmark og vår nærmeste nabo Russland. Det diskuteres stadig i hvilken grad vi er tilstrekkelig sterkt militært til å avskrekke eller stå imot et eventuelt russisk angrep. Spesielt etter at Russland gikk inn i Ukraina.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppsummerer i Forsvarsanalysen 2022 at vi har en svak beredskap mot et eventuelt strategisk angrep fra øst, altså Russland. Det mangler visst personell og kompetanse over hele linja. Om vi har rett militær utrustning, på rett sted og i tilstrekkelig mengde i tilfelle en slik tenkt hendelse, vil kanskje bli mer klart etter erfaringene fra Russlands angrep og krigføring mot Ukraina.

De siste månedene har vi stadig hørt fra så vel sentralt politisk, som militært hold, at en stabil bosetting er viktig for sikkerheten i nord. Like ofte har våre lokale politikere etterlyst tiltak, da tilnærmet samtlige kommuner i Finnmark over tid har hatt vedvarende befolkningsnedgang.

I dette perspektivet er det å ta imot flyktningen fra Ukraina trukket inn. Det har blitt et tema at de ukrainske flyktningene vil tilføre verdifull kompetanse og arbeidskraft til landsdelen, noe vi sårt trenger i en tid preget av fraflytting.

For meg kommer det opp en forstyrrende tanke i forhold til dette, og det er om denne forhåpningen er forenelig med de ukrainske flyktningene sine ønsker og behov. De har flyktet fra sitt hjemland hvor russiske militære angriper og dreper deres familie, venner og naboer. Skoler, sykehus, hus og hjem er bombet og brent sønder og sammen. Har noen spurt hva de tenker om å bosette seg her nord, nærmere den russiske naboen, enn det noe sted er mulig å bo? De vet hva de har flyktet fra, men vet de hva de har flyktet til? Har noen vist dem kartet?

Den nye Forsvarskommisjonen har i dag kanskje det viktigste oppdraget for å utrede framtidens svar for nasjonens sikkerhet. Et delspørsmål til Forsvarskommisjonen kan være: Hva med befolkningen i Finnmark i tilfelle et russisk angrep på Norge gjennom Finnmark. Vil det gjøre noen praktisk forskjell for oss, om Norges militære kapasitet er god eller mindre god, om det skjer. Bør vi flytte/evakuere mens det ennå er tid?

Og i tilfelle en krig, skal vi enda en gang gjenoppbygge Finnmark? De bildene vi nå ser fra Ukraina minner til forveksling om Finnmark og Nord-Troms fra 1945.