I Finnmarken av 4. juli 2022, i en reportasje om den nærmest opphørte russehandelen i Kirkenes, uttaler Rune Rautio seg om fremtidsutsiktene og sier ifølge avisa: Rent økonomisk tror jeg at Russland snur seg mer og mer mot Asia. En prosess som var i gang før alt dette her startet, men som nå akselererer. Jeg tror Russland er ferdig med Europa, og kanskje sier også Europa at de er ferdige med Russland.

Rune Rautio er en kunnskapsrik og forstandig mann, og han bør absolutt lyttes til. Han er her inne på meget vesentlige spørsmål.

Men la oss først se litt på fakta.

Den geografisk største del av Russland ligger i Asia, mens den suverent mest folkerike delen er den europeiske, det vil si vest for Ural. Og som vi husker fra historien, var det tsar Peter I (den store) av Russland som derfor besluttet at landet måtte utvikle seg til en moderne, europeisk stormakt og på den måten kunne være en jevnbyrdig medspiller i verdensdelen og Verden. Herunder måtte en god tilgang til både Svartehavet og Østersjøen sikres, sistnevnte ved å slå svenskene militært.

Og siden mye oppmerksomhet nå er rettet mot Krim i Svartehavet, minner jeg på at halvøya utviklet seg meget bra under russisk styre, ikke minst etter at jernbanen til Sevastopol ble åpnet i 1875.

Russland har aldri hatt territoriale ambisjoner i vest, men har måttet forsvare og sikre seg mot vestlige trusler og provokasjoner. Finnland ble i 1939 et uskyldig offer for de russiske tiltakene mot Hitlers forestående angrep. Og okkupasjonen av Øst-Europa etter WW2 var et tiltak for å sikre landet mot flere militære eventyr fra vest, slik som da England & Co, herunder Japan! - benyttet anledningen i 1918-20 til å invadere et svekket Russland både på sentralavsnittet og over Arkhangelsk og Vladivostok.

Russerne har i flere årtier gått inn for fredelig sameksistens, og de senere år har president Putin stadig omtalt USA som «partner». Svaret har vært en opptrapping av propaganda-krigen der Putin personlig er gjort til hatobjekt og i det aller siste endog offisielt av GB og USA kalt for «morder».

Den amerikanske minister Blinken bekreftet nylig i et intervju på CNN at Putin offisielt var å anse for morder. Han ble deretter spurt om ikke Saudi-Arabias Mohammed bin Salman (ifølge CIA den ansvarlige for drapet på Jamal Khashoggi) også var å anse for morder, men det kunne ikke Blinken gå med på. Blinkens bortforklaringer er for tåpelige til å ta opp plass her.

Den slags mobbing vil alltid ha en virkning, og man skal ikke se bort fra at det kan ha vært medvirkende til å utløse den ulykkelige militære aksjonen i Ukraina, og således fremskyndet en tilstramming av NATOs beleiring rundt Russland, der for øvrig også de nye amerikanske baser i Norge inngår. Slike aksjoner er kjent fra historien; desperate og mislykkede utbruddsforsøk som heller fremtvang en raskere kapitulasjon.

Det er vanskelig å spå utfallet av konflikten i Ukraina, som vi kanskje bør kalle den (hittil siste) Krimkrigen. Men det er enda vanskeligere å tenke seg at det store flertall russere skulle kunne godta en avskåret forbindelse til vest, og at alt økonomisk og folkelig samkvem skulle gå østover. Dette tror jeg spesielt amerikanerne er fullt oppmerksomme på, og de vil derfor intensivere sine bestrebelser for et regimeskifte i Russland, det samme som hele tiden har vært målet for beleiringen.