Målet er å vise at de er i stand til å forsvare sine baser og true USAs østkyst ved å komme seg så langt ut i Atlanterhavet at de strategiske atomubåtene kan komme på skuddhold av USA, får NRK opplyst hos Etteretningstjenesten.

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen siden tidlig 90-tallet og den kalde krigens dager.

E-tjenesten understreker at dette ikke er en øvelse. Det er en operasjon, for å vise militær styrke.

Operasjonen startet tidlig i forrige uke. Den var altså i gang da Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møttes i Finnmark sist uke.

Det er inntil ti russiske ubåter som nå deltar i operasjonen. Åtte av disse er atomdrevne. Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig uten å bli oppdaget. Hele utseilingen fra Nordflåtens baser i Murmansk-regionen har foregått i neddykket tilstand.

Etteretningstjenesten sier den likevel har en rimelig god kontroll på hvor ubåtene befinner seg akkurat nå.

Den russiske operasjonen er grunnen til at det er stor flyaktivitet på Forsvarets flystasjon på Andøya. Overvåkingsfly er på vingene for å overvåke den russiske operasjonen.

Etter det NRK forstår er operasjonen ment å vare i minst 60 dager. VG skriver at den sammenlignes med den store marineøvelsen Ocean Shield 2019 som Russland gjennomførte i sommer, med den forskjellen at det denne gang bare er ubåter som deltar.