Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen – og politiets rolle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enhver ungdom som havner i rusavhengighet er en for mye, uansett hva årsaken er. Når nestleder i Finnmark AUF, Pettersen, forteller om en venn som ble rusavhengig fordi han var redd for å bli straffet, er det trist. Men det gjør ikke situasjonen bedre for de med rusproblemer at en lager et skremmebilde av politiet. Dette gjør det jo bare problemet verre.

Hvor i Norge opplever vi at politiet slipper løs hunder på rusbrukere? Politiet «tar i bruk vold og straff, framfor å faktisk hjelpe folk med rusproblemer». Her skapes et negativt og feilaktig bilde av politiets arbeid. Politiets hovedoppgave er nettopp det siste, å hjelpe folk med rusproblemer. Ingen blir satt i fengsel for rusbruk i dag.

I dag blir unge med risikofylt narkotika-atferd innkalt til bekymringssamtale med sin foreldre eller foresatte og forebyggende politi. I samtalen blir de involverte enige om en plan for hvordan ungdommen skal komme ut av et negativt miljø. Målet er at ungdommen skal få hjelp til å snu livet sitt i en positiv retning.

Les også

Når skal vi slutte med diskriminering?

Ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder blir tilbudt ruskontrakt som del av påtaleunnlatelse med vilkår, i stedet for prikk på rullebladet. På kontrakt får ungdommene tett oppfølging og hjelp av miljøarbeider, Nav-kontakt, lærer o.l. Målet er at ungdommen skal bli rusfri og få styr på skole, jobb, eventuell bosituasjon osv.

TIUR-modellen (Tidlig Intervensjon – Unge og Rus) som er utviklet i Ringsaker kommune fremheves ofte som et oppfølgingsopplegg med god effekt. Modellen er et samarbeid mellom kommune og politi, der målet er å forebygge at ungdom under 24 år som har brukt illegale rusmidler, utvikler ytterligere problemer.

Evalueringen av TIUR-prosjektet fant at effekten var størst blant dem som hadde det vanskeligst. Mange fikk hjelp med å fungere på skole, med angst og depresjon eller bremse et eskalerende rusbruk. De som hadde størst utbytte, var de som hadde utfordringer med skole, jobb, rusmiddelbruk og psykiske problemer.

Politiet m.fl. gjør følgelig et stort arbeid på det forebyggende området. Her svikter rusreformen.

Kommentarer til denne saken