Et av vårt største problem, – rusmiddelmisbruk, – må tas mer alvorlig. I arbeidet med å forebygge rusmiddelmisbruk er det nødvendig at hele samfunnet engasjerer seg. Det er blant venner, i familien eller sammen med skole- og arbeidskamerater holdninger formes og endres. Derfor er det viktig at kommune mobiliserer mere mot rusmiddelmisbruk, samtidig som de sentrale myndighetene signaliserer klare holdninger mot rusmiddelmisbruk.

Forebygging må begynne i skolen

Klarer vi å holde 15–16 åringer unna kriminalitet, er mye gjort. Det er svært sjelden at en begynner sin kriminelle løpebane i 18–20 årsalderen. Forskere har vist til en klar sammenheng mellom skulking, nasking og – narkotikamisbruk. Og rekkefølgen her er helt vesentlig, for det meste som kan gå alt ser ut til å begynne med at barn og unge ikke møter opp på skolen. Derfor er et godt og trykt skolemiljø, hvor alle trives, være av de viktigste satsingsområdene.

Behandling og ettervern

Behandling og ettervern må styrkes betraktelig. De som er falt utenfor velferdssamfunnet må ikke møtes med nedlatende holdninger, men gis troen på at de også er ressurssterke personer som vi setter pris på. Det er viktig at bruk av narkotika slås ned på, men misbrukeren må gis en forsvarlig behandling og hjelpes til å bygge opp en motivasjon, for ikke å gjenta feilene.

Etter en institusjonsbehandling er – ettervern – den store utfordringen. Er det ikke etablert et relevant ettervern med nettverk, tilfredsstillende botilbud og jobbmuligheter er risikoen for tilbakefall meget stor og behandlingen vil være til ingen nytte.

Kommune i Troms og Finnmark må prioritere arbeidet med å styrke behandlingstilbudet og gi støtte til rusmisbrukernes og de pårørendes interesseorganisasjoner, samt oppmuntre voksne til å være natteravner. Dette handler for oss alle, om å vise ansvar og gi rusmisbrukerne menneskeverdet tilbake.

Interkommunalt samarbeide

Den økonomiske situasjonen for en rekke kommuner er meget anstrengt, og byr på store utfordringer, spesielt innenfor – rusmiddelforebygging- i helse og omsorgssektoren. Vi er også inne i en særs viktig tid hvor kommunene bør bestrebe seg spesielt på å finne nye samarbeidsformer, på flere områder. La det bli et felles samordnet hovedsatsingsområde for samordning av – rusmiddelforebygging- gjennom Interkommunal samarbeide, i regioner i Troms og Finnmark. Resultatet vil nok bli bedre tjenester, større effektivitet og lavere totalkostnader.