Er det styret i Equinor eller er det stortingsflertallet som bestemmer over regjeringen?

LES OGSÅ: Utbygging på Veidnes med i ny oljepakke: Nå spretter Kristina sjampisen – igjen

Nå ser ser jeg at olje- og energiministeren gir respons på Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) på siden til Stortinget at hun ikke kan garantere at terminalen på veidnes blir noe av. Grunnet EØS-regler.

For finansiering til ilandsføringsterminalen kan være i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen?

uttalelse datert 09.06 fra Equinor. Personlig synes ikke jeg det er veldig sikre singnaler fra Equinor om at det garantert vil slå bra ut for Finnmark og lokalbefolkningen.

- «Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor er strålende fornøyd med å ha fått en skattepakke, selv om den ikke var helt lik den næringen ba om. For dette betyr ikke at det nå blir full aktivitet i Veidnes-prosjektet igjen, sier han til E24, og viser til at selskapet forholder seg til det som ble sagt på Stortinget. Altså at regjeringen ble bedt om å se nærmere på dette.

I land kommer oljen uansett. Nå er bare spørsmålet hvordan oljen skal føres fra Castberg-prosjektet. Det vil si om oljen skal fraktes på kryss og tvers i skipsfartøy (som kan bli mangfoldige med flere datterselskap, samarbeidspartner og andre eksportører som skal frakte til lokaliserte steder). Eller skal selskapet få statsstøtte til ilandføring på Veidnes?

I så fall oljen vil da dra fra et samlokalisert knutepunkt og ut til resterende kunder, og slik jeg ser det vil virksomheten være mere kontrollert ved ilandføring.

Jeg tenkte faktisk på olje her om dagen da jeg fylte opp diesel på hjullasteren som jeg kjører på arbeid, og på samme tid stod en tankbil bil å fylte opp tanken. Tenkte da på at en hard vinternatt jeg kan æ bruke opptil 120 liter drivstoff, og det bare på ei natt. På seks hjullastere altså opptil 720 liter diesel per døgn.

Jeg funderte da videre på om man skal gå bort ifra å tilegne seg nye oljevirkdomheter så må man aller først konstruere og få byttet ut alt av motoriserte kjøretøy, før man eventuelt kan si nei til å lokalisere nye oljefunn . For hva skal man i virkeligheten gjort uten snøbrøyting med hjullaster? Bare for å ta et veldig enkelt eksempel, siden det er dette jeg jobber med.

Og for ikke å spørre om hva vil skje med han som kjørte tankbilen? Vil han miste jobben når en utenlandssjåfør har pådratt seg oppdraget av langtransport med oljen som kommer fra vår kyst. Og som kommer tilbake til oss i dyrere dråper.

Så hørte jeg på mandag på NRK at Equinor har satt seg som mål å halvere klimagassutslippene fra maritime drivstoff som de produserer, og utslipp fra skipene som blir brukt i oljeproduksjonen. Alt inn ti år, og presenterer en egen klimaplan for å få dette til.

Vi må da kunne bygge samfunn på alle naturressurser som vi har.

Hva er alternativene? At oljen blir eksportert på kryss og tvers? I verste fall til alle andre land for så å bli sendt tilbake til oss med utenlandske trailere. Slik vi allerede gjør med fisken som vi eksporterer til Kina og andre land, for så å se at den kommer tilbake i behandlet form som for eksempel fiskepinner, fiskekaker, fiskeboller eller fiskegrateng.

Personlig mener jeg derfor at oljen skal ilandføres på Veidnes. Rett og slett på grunn av de store lokale ringvirkningene det forhåpentligvis vil ha både for Nordkapp, Finnmark og landsdelen får.

Equinor sier til Nrk at de vil ilandføre på Veidnes, men at økonomien i prosjektet er for begrenset til at de på eget initiativ kommer til å fullfinansiere dette. Altså må ber man Staten gå inn med penger, men må Equinor dra skuta selv så vil de velge å føre leveringene av oljen ut av Finnmark med skip.

Selskapet venter nå på regjeringen sine konkrete linjer, men verken Stortinget, den tidligere Stoltenberg-regjeringen (Ap, Sp og SV) eller dagens Solberg-regjering har stilt krav om ilandføring da utvinningstillatelse ble gitt.

Nå har Equinor og deres partnerne valgt et prosjekt som de sier koster omlag 50 milliarder kroner, og som skal være klart til produksjon i 2022. Det er påfallende at Ap, Sp, Frp, + regjeringspartiene, og også SV fortsatt snakker om «ilandføring på Veidnes», men ingen kommenterer imidlertid hva som skjer i virkeligheten