Krisetilstand for fjellreven

UTRYDNINGSTRUET ART: Fjellreven har fått en oppblomstring i Sør-Norge. Her er en fjellrev som ble sluppet ut Dovrefjell etter å ha vært på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal. Fjellreven regnes som Norges mest truede pattedyr, og på Varangerhalvøya må man nå gjøre tiltak for å redde bestanden.Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

UTRYDNINGSTRUET ART: Fjellreven har fått en oppblomstring i Sør-Norge. Her er en fjellrev som ble sluppet ut Dovrefjell etter å ha vært på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal. Fjellreven regnes som Norges mest truede pattedyr, og på Varangerhalvøya må man nå gjøre tiltak for å redde bestanden.Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Artikkelen er over 3 år gammel

Norsk institutt for naturforskning (NINA) melder om positive tegn hos fjellrevbestanden sør før Saltfjellet, men på nordsiden er det en mer negativ tendens.

DEL

NINA kan melde at selv om det har vært lite smågnagere, så har det ikke stoppet fjellreven fra å bære fram nye valpekull i Norge i sommer. Totalt ble det registrert 16 fjellrevkull. De noe overraskende ynglingene kan skyldes god støttefôring.

De positive registreringene har blitt gjort sør for Saltfjellet. Nord for Saltfjellet er situasjon helt annerledes. Når forskerne oppsummerte tallene fant de også at antall hi med vinteraktivitet fortsetter å øke i Sør-Norge. Det er også en positiv utvikling i noen av delbestandene fra Nord-Trøndelag til Saltfjellet, mens det i samtlige av de nordligste bestandene i Troms og Finnmark observeres en fortsatt negativ utvikling, melder NINA i en pressemelding.

– Situasjonen nord for Saltfjellet er, som vi har påpekt flere år, svært bekymringsfull. Bestandene er små og det er svært lange avstander mellom dem. De teller trolig også for få individer til å kunne respondere og vokse når smågnagerbestandene tar seg opp igjen, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA til nina.no.

Tar grep

I Sør-Norge har flere tiltak hjulpet til med veksten av fjellrev. Nå håper man at støttetiltak i regi av Interregprosjektene Felles Fjellrev 2 og Arctic Fox Together, samt oppstart av støttefôring og utsetting av fjellrev på Varangerhalvøya fra 2018 skal hjelpe, opplyser NINA på sin nettside.

– Den positive effekten vi ser av tiltakene i sørlige deler av landet gir grunn til å håpe at fjellrevbestanden skal ta seg opp i denne regionen også, forteller Eide til nina.no.

Artikkeltags